Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske – 2018.

Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Trajanje projekta:  9.5.2019. – 30.9.2019.
Voditeljica projekta: Ivana Rašić
Suradnica: Maruška Vizek


Sažetak: 
Osnovni cilj publikacije bio je na jednostavan i razumljiv način prikazati temeljne informacije o stanju i trendovima na tržištu nekretnina te omogućiti ekonomičnije raspolaganje nekretninama te učinkovitije i svrsishodnije upravljanje hrvatskim prostorom. Pregled tržišta nekretnina u Republici Hrvatskoj fokusirao se na stanje na tržištu nekretnina u 2018. godini te na godišnje promjene u odnosu na 2017. Pri tome se razlikuju sljedeći tipovi nekretnina: stanovi (što uključuje i apartmane), obiteljske kuće, poslovne nekretnine, građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta i šumska zemljišta. Osnovni pokazatelji bili su: prosječne (medijalne) kupoprodajne cijene nekretnina, prosječna veličina nekretnina koje su predmet kupoprodajnih transakcija te prosječna starost nekretnine (ukoliko se radi o rezidencijalnim tipovima nekretnina). Za svaki pobrojani tip nekretnine i za svaki pokazatelj podaci su prikazani na nacionalnoj razini, zatim na razini županija i jedinica lokalne samouprave te na razini katastarskih općina Grada Zagreba.
 


PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Makroekonomija, Hrvatska ekonomija

Vrh