Pregled o tržištu nekretnina Republike Hrvatske za 2019. godinu

Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Trajanje projekta: 21. travnja 2020. – 19. lipnja 2020.
Voditeljica projekta: Ivana Rašić
Suradnici: Sunčana Slijepčević, Nebojša Stojčić, Maruška Vizek

Sažetak: 
Osnovni je cilj projekta bio izraditi javno dostupnu publikaciju koja sadrži temeljne informacije o stanju i trendovima na tržištu nekretnina RH u 2019. godini. Pritom su se diferencirali sljedeći tipovi nekretnina: stanovi (što je uključivalo i apartmane), obiteljske kuće, poslovne nekretnine, građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta i šumska zemljišta. Publikacija je obradila i socio-ekonomske aspekte tržišta nekretnina odnosno priuštivost stanova i apartmana. Naglasak u predstavljanju podataka stavljen je na prosječne (medijalne) kupoprodajne cijene nekretnina, prosječnu veličinu nekretnina koje su predmet kupoprodajnih transakcija te prosječnu starost nekretnine (ukoliko se radilo o rezidencijalnim tipovima nekretnina). Za svaki pobrojani tip nekretnine i za svaki pokazatelj prikazani su podaci na nacionalnoj razini, zatim na razini županija i jedinica lokalne samouprave te na razini katastarskih općina Grada Zagreba. 
 


 PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: MakroekonomijaHrvatska ekonomija


Vrh