Usluga pružanja podrške HAMAG BICRO-u kao posredničkom tijelu razine 2 (u sklopu projekta Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja)

Naručitelj: WYG savjetovanje
Trajanje projekta: 2. ožujka 2020. – 14. rujna 2020. 
Voditelj projekta: Zoran Aralica

Sažetak:
Projekt "Usluga pružanja podrške HAMAG BICRO-u kao posredničkom tijelu razine 2" bio je dio opsežnijeg projekta povezanog s pozivom "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja". Predmetni je poziv bio dio Strategije pametne specijalizacije naziva "Program unaprjeđenja inovativnih proizvoda i usluga", proizašle iz aktivnosti istraživanja i razvoja koje je financiralo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Unutar ovoga projekta, voditelj projekta proveo je složenu projektnu aktivnost te pružio savjetodavnu pomoć u provedbi faze odabira projekata iz navedenog poziva u kojemu je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) bila posredničko tijelo razine 2, s posebnim naglaskom na financijsko-ekonomske elemente projektnih prijedloga. Ovaj je projekt bio nastavak aktivnosti iz 2016. godine koja se odnosila na projekt gotovo identičan ovome.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Hrvatska ekonomija

Vrh