Procjena ekonomskih učinaka uspostave 5G mreže u Republici Hrvatskoj

Naručitelj: Hrvatski telekom d.d.
Trajanje projekta: 25. ožujka 2021. – 20. travnja 2022.
Voditeljica projekta:  Maruška Vizek
Suradnici: Davor Mikulić, Nebojša Stojčić, Dragana Radusinović

Sažetak: 
Cilj ovog projekta bio je napraviti studiju koja predstavlja šire i dugoročnije učinke uspostave 5G mreže u Hrvatskoj. Da bi se studija realizirala, koristila su se dva pristupa. U prvom se procjenjivala nelinearna veza između mobilne brzine, kao jedne od ključnih karakteristika 5G, i različitih ekonomskih ishoda za sektore od interesa poput poljoprivrede, prerađivačke industrije, usluga, digitalno intenzivnog sektora, izvoznog sektora, na razini zemlje i pojedinih županija. U drugom pristupu nabrajali su se troškovi uspostave 5G mreže za različite slučajeve korištenja te ih se uspoređivalo s koristima od 5G u tim slučajevima. Na takav način dobivena je ukupna stopa povrata uspostave 5G u zemlji te stopa povrata dezagregirana za pojedine slučajeve korištenja i ekonomske sektore. Na takav način izdvojeni su oni slučajevi korištenja koji su komercijalno privlačni 5G operaterima, od onih slučajeva za koje će vjerojatno biti potrebne javne potpore.
 


PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Sektori i poduzeća; Hrvatska ekonomija
 

Vrh