Razrada i kalibracija modela za masovne procjene vrijednosti nekretnina

Naručitelj: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske 
Trajanje projekta: 26. svibnja 2022.  – 21. studenoga 2022.
Voditelj projekta: Maruška Vizek
Suradnici: Tajana Barbić, Ivona Krezić, Branimir Majčica, Nebojša Stojčić

Sažetak:
U okviru projekta bilo je potrebno na području (pilot lokacije) pilot gradova - Grada Zagreba i Grada Osijeka (područja za koja postoje kvalitetniji podaci u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj) - te za sljedeće vrste nekretnina: građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta, stanove i poslovne prostore (s raspoloživim odgovarajućim podacima), provesti razradu i kalibraciju modela za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina kojim su se utvrdili modeli za masovnu procjenu vrijednosti navedenih nekretnina. Nakon što je izvršena kalibracija modela i provedeno masovno vrednovanje za navedene vrste nekretnina, u sklopu projekta su se popisale preporuke za daljnje aktivnosti za različita tijela javne vlasti koje je potrebno provesti kako bi se omogućio što je moguće učinkovitiji proces masovnog vrednovanja onog dana kada se on bude provodio za područje čitave Republike Hrvatske.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Hrvatska ekonomija

 

Vrh