Usluga izrade Središnje baze podataka o kapacitetima JLPRS i dizajn sustava – IT sustav-platforma odnosno aplikacija i edukacija u projektu Optimizacija sustava LiPRS

Naručitelj: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Trajanje projekta: 19. listopada 2021. – 15. prosinca 2022.
Voditeljica projekta: Ivana Rašić
Suradnici: Ivona Krezić, Dubravka Jurlina Alibegović, Sunčana Slijepčević, Željka Kordej-De Villa, Tanja Broz, Bruno Škrinjarić, Zoran Aralica

Sažetak: 
Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave projekt je Ministarstva pravosuđa i uprave kojim se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave omogućilo učinkovitije obavljanje poslova iz njihova djelokruga, što je u konačnici rezultiralo povećanjem kvalitete javnih usluga koje se pružaju građanima u jedinicama. Provedbom projekta uspostavila se središnja baza podataka o kapacitetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja je omogućila prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te podataka o poslovima koji se obavljaju u jedinicama. Na osnovi tih podataka provodila se analiza odabranih indikatora za procjenu kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ponajprije administrativnih i financijskih, ali i svih ostalih koji su neophodni jedinicama za kvalitetno i učinkovito pružanje usluga iz njihova, zakonom utvrđenog djelokruga. Temeljem procijenjenih, odnosno utvrđenih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izradio se katalog poslova koje jedinice obavljaju i mogu obavljati te su se definirale kategorije jedinica s obzirom na poslove koje obavljaju.
 

Vrh