Razni utjecaji i analiza stanja tržišta nekretnina sa statističkom obradom trendova prometa i cijena tržišta nekretnina RH 2012. – 2021.

Naručitelj: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske
Trajanje projekta: 21. prosinca 2022. - 15. svibnja 2023.
Voditeljica projekta: Maruška Vizek

Sažetak:
Studija predstavlja analitičku podlogu za izradu Nacionalnog plana razvoja tržišta nekretnina, odnosno obrade poglavlja u kojima se određuju srednjoročna vizija razvoja, opis srednjoročnih razvojnih potreba i razvojnih potencijala, opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju, posebni ciljevi, popis ključnih pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti pokazatelja koji su usklađeni s Nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama te dokumentima prostornog uređenja, a sve u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. U sklopu studije zasebno su se analizirala tržišta stanova i apartmana, tržišta obiteljskih kuća, tržišta građevinskog i poljoprivrednog zemljišta s ciljem određivanja determinanti kretanja cijena i volumena transakcija, a sve sa ciljem utvrđivanja onih strateških ciljeva koji su pod ingerencijom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koji mogu doprinijeti uravnoteženom razvoju tržišta nekretnina koji će doprinijeti ostvarivanju ciljeva definiranih u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Hrvatska ekonomija

Vrh