Modeliranje i projiciranje ponude i potražnje za stambenim jedinicama u jedinicama lokalne samouprave Republike Hrvatske

Naručitelj: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske
Trajanje projekta: 12. siječnja - 7. rujna 2024. 
Voditeljica projekta: Maruška Vizek
SuradniciTajana Barbić, Jelena Budak, Bruno Škrinjarić, Ivan-Damir Anić, Ivona Krezić, Nebojša Stojčić, Ivan Čipin

Sažetak
Cilj studije je izračunati tekući stambeni saldo u jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i procijeniti njegovo kretanje u razdoblju od 2021. do 2030. godine. Stambeni saldo se definira kao razlika između ponude nastanjivih stambenih jedinica i potražnje za stambenim jedinicama u jedinicama lokalne samouprave. Ponuda nastanjivih stambenih jedinica se definira kao broj ukupno raspoloživih stambenih jedinica (stanova i obiteljskih kuća) podobnih za stanovanje u jedinicama lokalne samouprave. Potražnja za stambenim jedinicama se definira kao ukupan broj stambenih jedinica koji je potreban kako bi se zadovoljile potrebe za stanovanjem u jedinicama lokalne samouprave. Da bi se moglo procijeniti kretanje stambenog salda u jedinicama lokalne samouprave do 2030. godine, u studiji će se korištenjem statističkih metoda procijeniti zasebne modele za ponudu stambenih jedinica i za potražnju za stambenim jedinicama te na temelju procjene navedenih modela napraviti projekcije kretanja ponude nastanjivih stambenih jedinica, potražnje za stambenim jedinicama i stambeni saldo u jedinicama lokalne samouprave za razdoblje od 2021. do 2030. godine, uzimajući u obzir prostorna ograničenja. Na temelju dobivenih izračuna i projekcija te drugih relevantnih obilježja lokalnih jedinica provedbom odgovarajućih statističkih metoda jedinice lokalne samouprave će se klasificirati u veće skupine koje dijele ista ili dovoljno slična obilježja relevantna za učinkovito planiranje stambenih politika.
 


 PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Hrvatska ekonomija


Vrh