Utvrđivanje konkurentskih i kolaborativnih prednosti i razvojnih potencijala Grada Vukovara

Naručitelj: Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
Trajanje projekta: 25. svibnja 2018. – 26. srpnja 2018.
Voditeljice projekta: Marijana Sumpor, Irena Đokić
Suradnica: Ljiljana Božić

Sažetak:
 
Svrha studije bila je stvoriti podlogu koja je obuhvaćala polazišta za prepoznate strateške razvojne projekte temeljem kojih se očekivao doprinos ubrzanom razvoju vukovarskog gospodarstva. Cilj studije bio je pojasniti da se trebaju stvoriti uvjeti za jačanje konkurentnosti gospodarstva koje je utemeljeno na snažnoj suradnji odnosno kolaboraciji svih ključnih dionika. Studija je bila usmjerena na postojeće razvojne potencijale koji su bili ključni za razvoj lokalnog i regionalnog gospodarstva. Preporuke i prijedlozi u studiji oslanjali su se na Strategiju pametne specijalizacije, mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove (ESIF) i Europski fond za strateške investicije (EFSI). Studija je sadržavala temeljne postavke suvremenih ekonomskih razvojnih koncepata kao što su konkurentne i kolaborativne prednosti koji se očituju kroz ekonomske razvojne modele vrijednosnih lanaca, klastera, trostrukog helixa, multisektorske suradnje, prekogranične i transnacionalne suradnje i sl. U izradi studije aktivno su bili uključeni poduzetnici i institucionalni predstavnici vukovarskog gospodarstva.


 PODRUČJA ISTRAŽIVANJA:  Lokalni razvoj; Hrvatska ekonomija    


Vrh