Raspodjelni učinci fiskalne politike u Hrvatskoj

Naručitelj: Svjetska banka
Trajanje projekta: 20. studenoga 2020. – 30. lipnja 2021.
Voditelj projekta: Ivica Rubil

Sažetak: 
Posljednjih godina vlade širom svijeta sve su više zainteresirane za procjenu efikasnosti fiskalne politike u promicanju inkluzivnog rasta, povećanju mogućnosti i ubrzanju smanjenja siromaštva. Uobičajena pitanja koja postavljaju kreatori politike i civilno društvo su: (i) Koliko su progresivni porezni i socijalni sustavi? (ii) Mogu li javni porezi i socijalni izdaci bolje preraspodijeliti mogućnosti tako da pravedniji sustav potiče održivi rast? (iii) Tko ima koristi od javnih usluga?

Ciljevi ovog projekta bili su: (1) provedba analize incidencije poreza, socijalnih naknada i drugih javnih rashoda, te njihova raspodjelnog učinka u Hrvatskoj; (2) izgradnja mikrosimulacijskog modela za simulacije reformi poreza i socijalnih naknada. Analiza i mikrosimulacijski model zasnivali su se na podacima iz Ankete o potrošnji kućanstava i Ankete o dohotku i uvjetima života.
 

Vrh