Pregled tržišta nekretnina za 2020. godinu

Naručitelj: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Trajanje projekta:  4. svibnja 2021. – 3. srpnja 2021.
Voditeljica projekta: Ivana Rašić
Suradnici: Maruška Vizek, Sunčana Slijepčević, Ivona Krezić, Nebojša Stojčić, Vladimir Sukser

Sažetak: 
Osnovni cilj bio je objavljivanjem publikacije učiniti temeljne informacije o stanju i trendovima na tržištu nekretnina javno dostupnima i na takav način omogućiti ekonomičnije raspolaganje nekretninama te učinkovitije i svrsishodnije upravljanje hrvatskim prostorom. Pregled tržišta nekretnina u Republici Hrvatskoj se pri tome fokusirao na stanje i trendove na tržištu nekretnina te je diferencirao sljedeće tipove nekretnina: stanove (što uključuje i apartmane), obiteljske kuće, poslovne nekretnine, građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta i šumska zemljišta. Naglasak u predstavljanju podataka je pri tome stavljen na prosječne (medijalne) kupoprodajne cijene nekretnina, prosječnu veličinu nekretnina koje su bile predmet kupoprodajnih transakcija te prosječnu starost nekretnine (ukoliko se radilo o rezidencijalnim tipovima nekretnina). Za svaki pobrojani tip nekretnine i za svaki pokazatelj prikazani su podaci na nacionalnoj razini, zatim na razini županija i jedinica lokalne samouprave te na razini katastarskih općina Grada Zagreba.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Hrvatska ekonomija

Vrh