Stručna usluga za provedbu mapiranja i predviđanja u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje

Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Trajanje projekta: 5. svibnja 2021. – 5. studenoga 2022.
Voditelj projekta: Zoran Aralica
Suradnici: Ivan-Damir AnićBruno ŠkrinjarićAnita Harmina

Sažetak:
Provedbom projekta prikupili su se i obradili ključni podaci o sustavu znanosti i tehnologije u dijelu koji pokriva tematsko područje Energija i održivi okoliš iz Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Na taj se način omogućio uvid u područja koncentracije znanstvene i inovacijske izvrsnosti odnosno istraživača i istraživačkih skupina. Pored toga se za navedeno tematsko područje izradila pilot vježba predviđanja s ciljem utvrđivanja scenarija za budući razvoj ovog područja. Konačno, temeljem prethodnih rezultata kroz projekt su se također izradile smjernice za reviziju mjera u strateškim dokumentima u području znanosti, tehnologije i inovacija, s naglaskom na područje Energije i održivog okoliša. Projektne aktivnosti su također uključivale kontinuiranu komunikaciju s naručiteljem i radnom skupinom za mapiranje i predviđanje.
 


PODRUČJA ISTRAŽIVANJAInovacije, istraživanje i razvojHrvatska ekonomija

Vrh