Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2022.

Naručitelj: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Trajanje projekta:  15. svibnja 2023. - 30. rujna 2023.
Voditeljica projekta: Ivana Rašić
Suradnici: Maruška Vizek, Sunčana Slijepčević, Nebojša Stojčić, Vladimir Sukser

Sažetak:
Osnovni cilj projekta je objavljivanje publikacije "Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2022." Objavljivanjem publikacje temeljne informacije o stanju i trendovima na tržištu nekretnina postauju javno dostupnima čime se posredno omogućuje ekonomičnije raspolaganje nekretninama te učinkovitije i svrsishodnije upravljanje hrvatskim prostorom. "Pregled tržišta nekretnina" fokusira se na stanje i trendove na tržištu nekretnina te diferencira sljedeće tipove nekretnina: stanove (što uključuje i apartmane), obiteljske kuće, poslovne nekretnine, građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta i šumska zemljišta. Naglasak u predstavljanju podataka je pri tome stavljen na prosječne (medijalne) kupoprodajne cijene nekretnina, prosječnu veličinu nekretnina koje su predmet kupoprodajnih transakcija te prosječnu starost nekretnine (ukoliko se radi o rezidencijalnim tipovima nekretnina). Za svaki pobrojani tip nekretnine i za svaki pokazatelj prikazuju se podaci na nacionalnoj razini, zatim na razini županija i jedinica lokalne samouprave te na razini katastarskih općina Grada Zagreba.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Hrvatska ekonomija

Vrh