Moje mjesto pod suncem

Naručitelj: Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj / Slagalica - zaklada za razvoj lokalne zajednice
Trajanje projekta: 1. siječnja 2021. - 31. prosinca 2023.
Voditelj projekta: Paul Stubbs

Sažetak
Projekt je adresirao (i) urbano siromaštvo djece, (ii) podzastupljenost tema siromaštva i socijalne pravde, (iii) nedostatak kvalitetne intersektorske suradnje, (iv) potrebu jačanja kapaciteta lokalnih dionika za podršku djeci i obiteljima, (v) potrebu cjelovite izravne podrške djeci i obiteljima koje žive u siromaštvu te (vi) potrebu senzibilizacije građana za podršku djeci koja žive u siromaštvu. Deset partnera u predloženom projektu dijelilo je razumijevanje kako je siromaštvo djece kompleksno pitanje te da zahtijeva kompleksna rješenja i različite agente promjene.
Glavni cilj projekta jesu ojačana građanska svijest i suradnja organizacija civilnoga društva, javnih institucija, lokalnih vlasti, privatnog sektora i građana za borbu protiv urbanog dječjeg siromaštva.
Tri specifična cilja bila su:
1) unaprijeđene lokalne politike i prakse za podršku djeci koja žive u uvjetima siromaštva,
2) mobiliziranje i senzibilizacija građana za kvalitetnu izravnu podršku djeci i obiteljima koje žive u uvjetima siromaštva,
3) promicanje obrazovnih tema siromaštva i socijalne pravde kao dijela Građanskog odgoja i obrazovanja i obrazovanja o ljudskim pravima.
Aktivnosti su, među ostalim, uključivale mapiranje mjera i praksi za suzbijanje siromaštva djece u Rijeci i Gospiću, provedbu istraživanja, unapređenje strateškog okvira, međusektorsku suradnju, itd.

Projekt „Moje mjesto pod suncem“  podržan je sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške iz Fonda za aktivno  građanstvo u okviru EGP grantova.


 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJANejednakost, siromaštvo i socijalna politika
 

Vrh