Analiza učinaka i održivosti socijalne reforme iz 2019., Sjeverna Makedonija

Naručitelj: SIGA
Trajanje projekta: 15. lipnja 2023. - 30. studenoga 2023.
Voditelj projekta: Paul Stubbs

Sažetak:
Cilj projekta bio je razumjeti, evaluirati i ocijeniti učinke socijalne reforme koja je provedena u Sjevernoj Makedoniji 2019. godine, a uključivala je povećanje socijalne pomoći i jasnije poveznice sa socijalnim uslugama. Glavne komponente evaluacije bile su:
- pregled literature
- razvoj istraživačke metodologije
- prikupljanje i analiza podataka
- evalucija učinaka socijalne reforme
- procjena održivosti socijalne reforme
- izrada preporuka
- komunikacija rezultata.
Pripremljen je izvještaj koji je sažeo sve nalaze istraživanja, zaključke i preporuke. Izvještaj je predstavljen relevantnim dionicima, uključujući državne službenike, organizacije civilnog društva i javnost s ciljem dobivanja povratnih reakcija i informacije te prijedloga.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJANejednakost, siromaštvo i socijalna politika

Vrh