Međunarodna ekonomija

Jedna od temeljnih karakteristika modernih nacionalnih ekonomija je njihova otvorenost. Ekonomska otvorenost podrazumijeva da se robe, usluge i novac mogu neometano kretati preko državnih granica.

Kako se rast malih i otvorenih ekonomija poput Hrvatske u pravilu zasniva na privlačenju direktnih stranih investicija te izvozu roba i usluga, Ekonomski institut, Zagreb se u sklopu istraživačkog područja Kompetitivnost i internacionalizacija bavi istraživanjem temeljnih odrednica izvozne konkurentnosti ekonomija. Naše znanstvenike pri tome zanima ukupna nacionalna izvozna konkurentnost, izvozna konkurentnost pojedinih ekonomskih sektora i njihovih glavnih proizvoda te determinante i učinak direktnih stranih investicija na ekonomsku i izvoznu aktivnost posttranzicijskih zemalja.

U sklopu ovog područja proučavamo i determinante formiranja tečaja nacionalnih valuta, kao i utjecaj tečajnih kretanja na ekonomsku aktivnost i izvoznu konkurentnost. Zbog činjenice da je Hrvatska članica Europske unije te je u obavezi uvesti euro, naša se istraživanja bave i ispitivanjem ekonomske opravdanosti uvođenja eura te ispitivanja ispunjenosti nužnih ekonomskih preduvjeta za uvođenje zajedničke valute. Budući da Hrvatska istovremeno pripada i regiji zapadnog Balkana, čije zemlje nisu članice Europske unije, ali su za Hrvatsku iznimno važne zbog snažnih ekonomskih veza, u fokusu znanstvenika Ekonomskog instituta, Zagreb je i istraživanje različitih aspekata ekonomske suradnje zemalja zapadnog Balkana.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. Core-periphery nexus in the EU social sciences: bibliometric perspective Mervar, Andrea i Maja Jokić, 2022, Scientometrics, 127(10), str. 5793–5817, rad objavljen na mrežnim stranicama 22. kolovoza 2022.
 2. When the Going Gets Tough … the Effect of Economic Reform Programmes on National Well-Being Andrijić, Marijana i Tajana Barbić, 2021, Sustainability, rad objavljen na mrežnim stranicama 19. listopada 2021. DOI:https://doi.org/10.3390/su132011557
 3. History Matters: Life Satisfaction in Tansition Countries Recher, Vedran, 2021. Journal of happiness studies, rad objavljen na mrežnim stranicama 21.6.2021. DOI: 10.1007/s10902-021-00393-2
 4. The economic effects of political disintegration: Lessons from Serbia and Montenegro Monastiriotis, Vassilis i Ivan Žilić, 2020, European Journal of Political Economy, rad objavljen na mrežnim stranicama 21. kolovoza 2020., DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101938
 5. The Entrepreneurial Gains from Market Integration in the New EU Member States Stojčić, Nebojša, Ivan-Damir Anić i Tonći Svilokos, 2020, rad prihvaćen za objavu u časopisu Small Business Economics.
 6. The import content of Croatian economic sectors and final demand Mikulić, Davor i Željko Lovrinčević, 2019, Economic Research - Ekonomska istraživanja, 31(1), str. 2003-2023.
 7. Sources of export growth and development of manufacturing industry: empirical evidence from Croatia Buturac, Goran, Davor Mikulić i Petra Palić, 2019, Economic Research- Ekonomska istraživanja, 32(1), str. 101-127.
 8. Fiscal devaluation and real exchange rates in the euro area : some econometric insights Tkalec, Marina, Maruška Vizek i Goran Vukšić, 2019, Review of International Economics, 27(2), str. 694-710.
 9. Export Competitiveness of the Croatian Food Industry Buturac, Goran, Željko Lovrinčević i Davor Mikulić, 2018, Argumenta Oeconomica,  41(2), str. 135-155.
 10. Should the EMU Stop Enlarging? Broz, Tanja, 2018, Panoeconomicus, 65(4), str.  459-477.
 11. Composition of Trade Flows and the Effectiveness of Fiscal Devaluation Holzner, Mario, Marina Tkalec i Goran Vukšić, 2019, The World Economy, 42(2), str. 453-477.
 12. Trade liberalization and export transformation in new EU member states Stojčić, Nebojša, Perica Vojinić i Zoran Aralica, 2018, Structural change and economic dynamics, 47, str. 114-126.
 13. Trick or Treat? The effect of IMF Programmes on Mobilising FDI in CESEE Countries Andrijić, Marijana and Tajana Barbić, 2018, Czech Journal of Economics and Finance (Finance a úvĕr), 68(3), str. 245-265.
 14. Fiscal devaluations: evidence using bilateral trade balance data Holzner, Mario, Marina Tkalec, Maruška Vizek i Goran Vukšić, 2018, Review of World Economics, 154(2), str. 247-275.
 15. International competitiveness and restructuring of the Croatian food industry Buturac, Goran, Željko Lovrinčević i Davor Mikulić, 2017, Acta Oeconomica, 67 (3), str. 435–462.
 16. Exploring CESEE-EMU synchronization patterns Botrić, Valerija i Tanja Broz, 2016, Amfiteatru Economic, 18 (42), str. 255–268. 
 17. To what extent does Croatia really cooperate with SEE countries in the fields of foreign trade, direct investment and tourism? Broz, Tanja, Goran Buturac i Marina Tkalec, 2015, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 28 (1), str. 879–906. 
 18. Does international trade cause regional growth differentials in Croatia? Mikulić, Davor i Andrea Galić Nagyszombaty, 2015, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 33 (1), str. 81–102. 
 19. Export competitiveness of Croatian textile industry - CMS analysis and importance for economy Buturac, Goran, Željko Lovrinčević i Davor Mikulić, 2014, Tekstil ve Konfeksiyon, 24 (2), str. 158–168.
 20. Real estate boom and export performance bust in Croatia Tkalec, Marina i Maruška Vizek, 2014, Zbornik radova ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 32 (1), str. 11–34.
 21. Balance sheet effects and original sinners' risk premiums Tkalec, Marina, Miroslav Verbič i Maruška Vizek, 2014, Economic Systems, 38 (4), str. 597–613.
 22. A new look into the prevalence of balance sheet or competitiveness effect of exchange rate depreciation in a highly euroised economy Tkalec, Marina i Miroslav Verbič, 2013, Post-Communist Economies, 25 (2), str. 225–240.
 23. From the impossible monetary trinity towards economic depression Zdunić, Stjepan, 2011, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 29 (2), str. 395–422.
 24. Introduction of the euro in CEE countries – is it economically justifiable? Broz, Tanja, 2010, The Croatian case, Post-Communist Economies, 22 (4), str. 427–447. 
 25. The economic effects of Croatia’s accession to the European Union Lejour, Arjan, Andrea Mervar i Gerard Verweij, 2009, Eastern European Economics, 47 (6), str. 60–83.
 26. Foreign direct investments in Croatia: regional perspective Škuflić, Lorena i Valerija Botrić, 2009, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 22 (3), str. 9–28.
 27. Komparativne prednosti i izvozna konkurentnost hrvatske prerađivačke industrije Buturac, Goran, 2008, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 21 (2), str. 47–59.
 28. Analysis of the cohesive trade elements between the European Union and the SEEC-7 Škuflić, Lorena i Valerija Botrić, 2008, Eastern European Economics, 46 (1), str. 6–23.
 29. Foreign direct investment in Southeast European countries – the role of the service sector Škuflić, Lorena i Valerija Botrić, 2006, Eastern European Economics, 44 (5), str. 72–90. 

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Digital transformation and economic cooperation: The case of Western Balkan countries Broz, Tanja, Goran Buturac i Miloš Parežanin, 2020. ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U RIJECI-PROCEEDINGS OF RIJEKA FACULTY OF ECONOMICS, 38(2), str. 697-722
 2. Trilema otvorene ekonomije: europski semestar, platna bilanca, tečaj i ekonomski rast Hrvatske Radošević, Dubravko i Stjepan Zdunić, 2018. Zagreb : Jesenski i Turk.
 3. Competitiveness, trade with the EU and labour markets: challenges for the Western Balkans Botrić, Valerija i Tanja Broz, 2016, South East European Journal of Economics and Business, 11 (1), str. 20–32.
 4. Izvoz prehrambene industrije i učinci na gospodarstvo: slučaj Hrvatske Buturac, Goran i Maruška Vizek, 2015, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 66 (3), str. 203–230.
 5. Upravljanje kapitalnim računom Hrvatske i dužnička kriza evropske monetarne unije : preispitivanje Radošević, Dubravko, 2012, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 63(3-4), str. 127-161.
 6. Macroeconomic performance, trade and competitiveness of South-East European countries Buturac, Goran, Željko Lovrinčević i Davor Mikulić, 2011, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 62 (9–10), str. 483–507. 
 7. Purchasing power parity in a transition country: the case of Croatia Tkalec, Marina i Maruška Vizek, 2011, Comparative Economic Studies, 53, str. 223–238. 
 8. Strategija liberalizacije kapitalnih tokova Hrvatske s inozemstvom Radošević, Dubravko, 2010, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 61 (12), str. 725-768.
 9. Long-run relationships between exports and imports in transition European countries Ahec Šonje, Amina, Boris Podobnik i Maruška Vizek, 2010, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 61 (1–2), str. 1–18.
 10. Foreign direct investment in the Western Balkans: privatization, institutional change, and banking sector dominance Botrić, Valerija, 2010, Economic Annals, 55 (187), str. 7–30.
 11. Analiza konkurentnosti i strukturnih obilježja prerađivačke industrije Republike Hrvatske Rašić Bakarić, Ivana i Maruška Vizek, 2010, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 61 (5–6), str. 241–170.
 12. Structural characteristics of exports and imports of Croatian manufacturing Buturac, Goran, 2009, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 60 (9–10), str. 432–457. 
 13. Međunarodna razmjena hrvatske kemijske industrije Buturac, Goran, 2009, Ekonomski vjesnik, 22(1), str. 93-102.
 14. Usporedba metodologija mjerenja konkurentnosti nacionalnog gospodarstva i položaj Hrvatske Lovrinčević, Željko, Davor Mikulić i Edo Rajh, 2008, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 59 (11), str. 603–645. 
 15. The effect of real exchange rate on Croatian bilateral trade balances Cota, Boris, Nataša Erjavec i Valerija Botrić, 2006, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 19 (2), str. 75–90.
 16. Horizontalna i vertikalna specijalizacija u međunarodnoj robnoj razmjeni: slučaj Hrvatske i Češke Buturac, Goran, 2006, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 57(7-8), str. 475-489.
 17. Perspektive industrijske proizvodnje u Hrvatskoj i intraindustrijska razmjena Teodorović, Ivan i Goran Buturac, 2006, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 57 (11), str. 705-728.
 18. Priljev inozemnog kapitala – utjecaj na nacionalnu štednju, domaće investicije i bilancu plaćanja tranzicijskih zemalja srednje i istočne Europe Lovrinčević, Željko, Zdravko Marić i Davor Mikulić, 2005, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 56(3-4), str. 163-185.
 19. Foreign direct investment in the trade sector in Croatia Anić, Ivan-Damir i Radmila Jovančević, 2004, Naše gospodarstvo, 50 (1–2), str. 59–68.

Projekti

Prikaži sve
 1. Je li makroekonomska konvergencija Hrvatske održiva?, 2024. – 2027. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 2. Studije slučajeva suradnje s Kinom, 2024. Naručitelj: Ningbo Tehnološko Sveučilište - Centar za suradnju Središnjoj I istočnoj Europi
  Voditelj: Zoran Aralica
 3. Izvori izvoznog rasta i industrijski razvoj: empirijski dokazi u Hrvatskoj (INDUS), 2017. (Tvoj grant@EIZ) Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Goran Buturac
 4. Društveno-ekonomska analiza troškova i koristi u modelu fiskalnih poticaja za održivo poslovanje i razvoja izvoznih radno intenzivnih djelatnosti u prerađivačkoj industriji Republike Hrvatske, 2015. Naručitelj: Hrvatski klaster konkurentnosti industrije tekstila, kože i obuće
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 5. Makroekonomska analiza izvozne konkurentnosti prehrambene industrije Republike Hrvatske, 2014. Naručitelj: Klub EIZ
  Voditelj: Goran Buturac
 6. Utjecaj šokova ponude i potražnje iz EMU na poslovne cikluse zemalja srednje i istočne Europe, 2007. Naručitelj: GDN-CERGE-EI
  Voditeljica: Tanja Broz
Vrh