Makroekonomija i međunarodna ekonomija

FINANCIJSKI SUSTAVI I MEĐUNARODNI TOKOVI KAPITALA
Premda nacionalne ekonomije imaju teritorijalne granice, osamdesetih godina prošlog stoljeća započeo je proces liberalizacije kretanja tokova kapitala koji je eliminirao granice prekograničnom kretanju financijskog kapitala...
 
MAKROEKONOMIJA
Jedna od temeljnih karakteristika modernih nacionalnih ekonomija njihova je otvorenost. Ekonomska otvorenost podrazumijeva da se robe, usluge i novac mogu neometano kretati preko državnih granica...
Međunarodna ekonomija
Jedna od temeljnih karakteristika modernih nacionalnih ekonomija je njihova otvorenost. Ekonomska otvorenost podrazumijeva da se robe, usluge i novac mogu neometano kretati preko državnih granica...
Vrh