Project monitoring and evaluation: Assessment of the Second Science and Technology Project

Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Trajanje projekta:  23. srpnja 2019. – 17. travnja 2020.
Voditeljica projekta: Sonja Radas
SuradniciIvan-Damir Anić, Bruno Škrinjarić, Tanja Broz, Valerija Botrić


Sažetak: 
Second Science and Technology Project (STPII) je projekt financiran od strane Svjetske banke s ciljem poboljšanja inovacijske infrastrukture u Hrvatskoj. Jedan od važnih aspekata je poboljšanje sposobnosti privlačenja EU fondova od strane istraživačkih institucija i poduzeća. Ovaj projekt ima za cilj evaluirati uspješnost STPII-a. Projekt se sastoji od komponente A koja istražuje razvoj kapaciteta za absorpciju EU fondova i komponente B koja evaluira učinkovitost programa agencije HAMAG-BICRO i programa UKF. Unutar druge komponente, napravit će se upitnici za svaki od programa i prikupljeni podaci će se analizirati regresijom i tehnikom propensity matching. Na osnovi podataka procijenit će se učinkovitost programa.
 

 PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Inovacije, istraživanje i razvoj  


Vrh