Analiza konjunkturnih kretanja u Hrvatskoj


Naručitelj: Ministarstvo financija  
Trajanje projekta: 1995. – 2013. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Maruška Vizek


Sažetak: 
Projekt izgradnje indeksa CROLEI započeo je godine 1995. uz podršku Vlade RH, a od kraja 1995. projekt zajednički izvode istraživački timovi iz Ekonomskog instituta, Zagreb i Ministarstva financija RH. U okviru te suradnje je u razdoblju između 1996. i 2008. godine izgrađena opsežna baza podataka CROLEI na osnovi koje se izračunavaju brojni pokazatelji (zaostajući, prateći i prethodeći). 
 
Među njima je najznačajniji prognostički indikator hrvatskoga gospodarstva – CROLEI – koji je nastao na osnovama metode navješćujućih pokazatelja National Bureau of Economic Research, a čije se kretanje prati i objavljuje u Mjesečnom statističkom prikazu Ministarstva financija RH. Svrha je indeksa CROLEI da nositeljima gospodarske politike, kao prognostički iskaz kretanja cjelokupnog gospodarstva, posluži kao dodatna informacija o budućim ekonomskim kretanjima.
 
U tijeku petnaestogodišnjeg trajanja projekta provedene su četiri metodološke revizije sustava CROLEI kojima je svrha bila podići kvalitetu krajnjeg prognostičkog iskaza – kompozitnog indeksa navješćujućih pokazatelja. Posljednja metodološka revizija kojom je sustav navješćujućih pokazatelja metodološki temeljito ispitan na osnovi standardnih koraka metode navješćujućih pokazatelja, provedena je u godini 2011. U toj reviziji načinjen je važan metodološki iskorak u vidu prelaska s nemodelskog na modelski pristup izračunu navješćujućeg pokazatelja. Modelski pristup podrazumijeva da se točke zaokreta poslovnoga ciklusa određuju stohastičkim ekonometrijskim metodama. Nadalje, modelski pristup podrazumijeva i da se vremenski nizovi koji su kandidati za komponente navješćujućeg pokazatelja stohastički povezuju s točkama zaokreta. Navješćujući pokazatelj CROLEI nastao revizijom u godini 2011. sastoji se od osam serija-komponenti od kojih se determinističkim izračunom određuje vrijednost indeksa. Na osnovi kretanja indeksa CROLEI i na osnovi kretanja difuznoga indeksa moguće je pravovremeno izvještavati o budućim kratkoročnim ekonomskim kretanjima. 
 
Institut kontinuirano vodi i dopunjava baze podataka CROLEI, izvršava vremenske analize prethodećih pokazatelja, izračunava CROLEI indeks i pomoćne prognostičke mjere (difuzni indeks) na mjesečnoj razini te objavljuje CROLEI u "Mjesečnom statističkom prikazu" Ministarstva financija RH.
 

Vrh