Analiza utjecaja povećanja trošarina, uvođenja minimalnih cijena i restrikcija u oglašavanju na proizvođače piva u Republici Hrvatskoj


Naručitelj: Udruga pivara / Heineken Hrvatska 
Trajanje projekta: 14. ožujka 2017. – 13. lipnja 2017.
Voditeljica projekta: dr. sc. Marina Tkalec
Suradnici: dr. sc. Davor Mikulić, dr. sc. Maruška Vizek


Sažetak: 
Cilj je ovog istraživačkog projekta analizirati utjecaj i izračunati učinke provođenja alkoholne politike EU-a na industriju piva u Republici Hrvatskoj. Rezultati istraživačkog projekta pružit će vjerodostojno uporište za argumentiranu raspravu oko formulacije mjera koje se trebaju uvesti za postizanje cilja smanjenja štetne uporabe alkohola. 

U ovom istraživačkom projektu procijenit će se utjecaj mjera za smanjenje štetne uporabe alkohola na prodane količine piva te na poslovanje sektora proizvođača piva (indirektno i na ukupno gospodarstvo Republike Hrvatske). Kako bi se to moglo napraviti, bit će proveden niz analitičkih metoda i postupaka za prikupljanje i prikaz informacija o osnovnim obilježjima sektora proizvodnje piva i njegovoj važnosti za nacionalno gospodarstvo. 

Opis metodologije:
Istraživanje će biti podijeljeno u tri analitička dijela. U prvome dijelu izvršit će se analiza zasnovana na input-output modelu koja omogućava ocjenu ukupnog učinka proizvodnje piva na hrvatsko gospodarstvo. U drugom dijelu, koristeći ekonometrijske metode, izračunat će se elastičnost potrošnje piva na povećanje trošarina u Republici Hrvatskoj. U trećem dijelu istraživanja na polaznu osnovu koja je izračun doprinosa sektora proizvodnje piva u Republici Hrvatskoj, primijenit će se elastičnosti dobivene iz drugog dijela istraživanja te procjene učinaka mjera javne politike na smanjenje potrošnje piva iz postojeće literature. Analiza će se provesti prema više scenarija koji će se temeljiti na širem rasponu elastičnosti od najveće prema najmanjoj kako bi se dobio raspon mogućih učinaka promjene cijene na potrošnju. Pomoću tih simulacija bit će moguće izračunati učinke povećanja cijena/trošarina ne samo na finalnu potrošnju piva nego i na poslovanje sektora i na poslovanje s njima povezanim subjektima. U sklopu ovog dijela, koristeći rezultate postojećih istraživanja, izračunat će se i učinci preostalih dviju mjera (uvođenja minimalnih cijena i restrikcija na oglašavanje) na potrošnju piva, na sektor proizvodnje piva i na cjelokupno gospodarstvo.
 

Vrh