City specialisation and labor productivity in Southeast Europe – BaRaBaS


Naručitelj: CERGE-EI, Češka Republika
Trajanje projekta: 1. siječnja 2015. – 1. lipnja 2016. 
Voditeljice projekta: dr. sc. Ivana Rašić, dr. sc. Sunčana Slijepčević, dr. sc. Katarina Bačić 


Sažetak: 
Ciljevi projekta: 

Osnovni cilj istraživanja bio je identificirati različite obrasce specijalizacije gradova, kao i razlikovne čimbenike, uzimajući u obzir njihovu veličinu. Osim toga, u istraživanju je ispitana i veza između specijalizacije i produktivnosti u gradovima Jugoistočne Europe na kraju prvog desetljeća 21. stoljeća.

Rezultati/ishodi: 
Istraživanje je odgovorilo na sljedeća pitanja: 1. Koje su razlike u obuhvatu ekonomske aktivnosti među gradovima; 2. Kakva je specijalizacija gradova u smislu aktivnosti; 3. Je li specijalizacija, preko produktivnosti rada, povezana s ekonomskom efikasnošću poduzeća?

Aktivnosti: 
Nabava i obrada baze podataka, odlazak na radionicu, pisanje izvještaja i znanstvenog članka. 

Opis metodologije: 
Metode multivarijantne analize, pokazatelji specijalizacije i metode prostorne analize.

 

Vrh