Distribucijski učinak fiskalne politike u Hrvatskoj

Naručitelj: Svjetska banka 
Trajanje projekta: 5. listopada 2016. – 30. lipnja 2017.
Voditelj projekta: dr. sc. Ivica Rubil


Sažetak: 
Glavni cilj projekta je procijeniti distribucijski učinak ukupnog sustava poreza i transfera u Hrvatskoj za 2014. godinu. Pod distribucijskim učinkom podrazumijeva se učinak poreza i transfera na nejednakosti u raspodjeli materijalnog životnog standarda i siromaštvo. Kako se ukupni sustav poreza i transfera sastoji od više različitih poreza i transfera, cilj je da se obuhvati što više njih, kako bi se dobila što potpunija slika distribucijskih učinaka fiskalnog sustava. Uz procjenu distribucijskog učinka ukupnog fiskalnog sustava, cilj je procijeniti i učinke pojedinih poreza i transfera. Pored izravnih poreza (porez na dohodak, doprinosi) i transfera (mirovine, socijalna pomoć, naknada za nezaposlenost, dječji doplatak itd.), procijenit će se i distribucijski učinak neizravnih poreza (porez na dodanu vrijednost, trošarine). Analiza se neće ograničiti samo na novčane transfere, nego i na transfere u naturi, ponajprije one koji proizlaze iz javnih izdataka za obrazovanje i zdravstvo. Konačno, osim procjene distribucijskog učinka za 2014. godinu, provest će se određene simulacije reformi pojedinih elemenata fiskalnog sustava, pri čemu će prioritet imati reforme o kojima se u posljednje vrijeme najčešće diskutira.  

Očekuje se da će analiza distribucijskih učinaka fiskalne politike u Hrvatskoj, kao i mogućih reformi, rezultirati nalazima korisnima široj javnosti i kreatorima politika u dizajniranju učinkovitijih i troškovno efikasnijih instrumenata fiskalne politike usmjerenih na pravedniju raspodjelu tereta poreza i koristi od transfera. 

Projektne aktivnosti uključuju: izradu mikro-simulacijskog modela zasnovanog na pravilima sustava poreza i transfera i podacima iz nacionalno reprezentativne ankete kućanstava i administrativnih izvora; procjenu različitih indikatora distribucijskog učinka poreza i transfera; i simulaciju mogućih reformi fiskalnog sustava. 

Opis metodologije: Primijenjena metodologija potpuno slijedi smjernice pristupa Commitment to Equity (www.commitmenttoequity.org).
 

Vrh