Distribucijski učinak fiskalne politike u Hrvatskoj

Naručitelj: Svjetska banka 
Trajanje projekta: 5. listopada 2016. – 30. lipnja 2017.
Voditelj projekta: dr. sc. Ivica Rubil


Sažetak: 
Glavni cilj projekta bio je procijeniti distribucijski učinak ukupnog sustava poreza i transfera u Hrvatskoj za 2014. godinu. Pod distribucijskim učinkom podrazumijevao se učinak poreza i transfera na nejednakosti u raspodjeli materijalnog životnog standarda i siromaštvo. Kako se ukupni sustav poreza i transfera sastoji od više različitih poreza i transfera, cilj je bio da se obuhvati što više njih, kako bi se dobila što potpunija slika distribucijskih učinaka fiskalnog sustava. Uz procjenu distribucijskog učinka ukupnog fiskalnog sustava, cilj je bio procijeniti i učinke pojedinih poreza i transfera. Pored izravnih poreza (porez na dohodak, doprinosi) i transfera (mirovine, socijalna pomoć, naknada za nezaposlenost, dječji doplatak itd.), procijenjen je i distribucijski učinak neizravnih poreza (porez na dodanu vrijednost, trošarine). Analiza se nije ograničila samo na novčane transfere, nego i na transfere u naturi, ponajprije one koji su proizlazili iz javnih izdataka za obrazovanje i zdravstvo. Konačno, osim procjene distribucijskog učinka za 2014. godinu, provedene su određene simulacije reformi pojedinih elemenata fiskalnog sustava, pri čemu su prioritet imale reforme o kojima se u vrijeme provođenja projekta najčešće diskutiralo.  

Očekivalo se da će analiza distribucijskih učinaka fiskalne politike u Hrvatskoj, kao i mogućih reformi, rezultirati nalazima korisnima široj javnosti i kreatorima politika u dizajniranju učinkovitijih i troškovno efikasnijih instrumenata fiskalne politike usmjerenih na pravedniju raspodjelu tereta poreza i koristi od transfera. 

Projektne aktivnosti uključivale su: izradu mikro-simulacijskog modela zasnovanog na pravilima sustava poreza i transfera i podacima iz nacionalno reprezentativne ankete kućanstava i administrativnih izvora; procjenu različitih indikatora distribucijskog učinka poreza i transfera; i simulaciju mogućih reformi fiskalnog sustava. 

Opis metodologije: Primijenjena metodologija potpuno je slijedila smjernice pristupa Commitment to Equity (www.commitmenttoequity.org).
 

Vrh