Dječje siromaštvo i strategije nošenja sa siromaštvom kućanstava u Hrvatskoj


Naručitelj: Zaklada Adris
Trajanje projekta: 1. siječnja 2016. – 31. svibnja 2017.
Voditelj projekta: dr. sc. Paul Stubbs
Suradnici: dr. sc. Danijel Nestić, dr. sc. Ivica Rubil, dr. sc. Marko Ledić, prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, prof. dr. sc. Zoran Šućur, prof. Mary Daly, prof. Jonathan Bradshaw


Ciljevi projekta: 
- Koji su najvažniji trendovi i uzroci rizika od siromaštva djece u Hrvatskoj? 
- Kako javne politike, uključujući one socijalnih i drugih dohodovnih naknada, utječu na stope siromaštva u različitim tipovima kućanstava? 
- Koje su najvažnije strategije nošenja sa siromaštvom, te na koji se način koriste raspoloživa sredstva/imovina i na koji se način odvija redistribucija unutar i između različitih tipova kućanstava? 
- Koje javne politike treba razviti kako bi se podržale strategije nošenja sa siromaštvom te smanjio rizik od siromaštva djece?   

Rezultati/ishodi: 
- Završni istraživački izvještaj, 
- Kratki sažeci za donositelje odluka, 
- Pokretanje zagovaračkih inicijativa.   

Aktivnosti: 
- Konzultativni okrugli stol, 
- Konferencija, 
- Empirijska istraživanja.  

Opis metodologije: 
Istraživanje je kombiniralo kvantitativne i kvalitativne istraživačke metode, uključujući:    
  1. Analizu dotadašnjih istraživanja na temu siromaštva djece u Hrvatskoj iz europske komparativne perspektive;
  2. Kvantitativnu analizu trendova siromaštva djece u Hrvatskoj kroz vrijeme i korelaciju između stopa dječjeg siromaštva i različitih uzročnika;
  3. Kvantitativnu studiju učinaka dohodovnih transfera na određeni broj reprezentativnih tipova kućanstava;
  4. Anketu za 200 reprezentativnih tipova kućanstava, koja je istražila strategije nošenja sa siromaštvom, korištenje raspoloživih sredstava i imovine, obrasce redistribucije unutar i između različitih kućanstava. Anketa je provedena u različitim dijelovima Hrvatske, metodom neposrednog intervjua s odraslim članovima kućanstava te s djecom starijom od 13 godina;
  5. Dubinski intervju i/ili fokusne grupe te metodu ispunjavanja dnevnika troškova i potrošnje koji su provedeni u manjem broju kućanstava (do 15) u kojima žive djeca u riziku od siromaštva;
  6. Polustrukturirane intervjue s donositeljima javnih politika, stručnjacima i zagovaračima prava djece, vezanima uz pitanje siromaštva.
     

Vrh