Komparativna analiza fiskalne autonomije velikih gradova: Studije slučaja Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine (COFALC)


Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta:  17. veljače 2017. – 30. rujna 2017. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović
Suradnice: Emira Bečić, Sabina Hodžić


Sažetak: 
Posljednjih nekoliko desetljeća mnoge su europske zemlje pokušale povećati autonomiju lokalne samouprave radi jačanja njene odgovornosti i osnaživanja sustava dobrog upravljanja u zemlji. Cilj ovog projekta bio je mjerenje i komparativna analiza fiskalne autonomije velikih gradova u tri zemlje jugoistočne Europe: Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini te utvrđivanje u kojoj mjeri fiskalna autonomija utječe na pametni lokalni razvoj. Glavni rezultati projekta bili su:
  • Utvrditi u kojoj mjeri struktura proračuna velikih gradova ograničava lokalni razvoj u Hrvatskoj, Srbiji i BiH
  • Usporediti razinu fiskalne autonomije velikih gradova u odnosu na sve jedinice lokalne samouprave u pojedinoj zemlji
  • Utvrditi indeks fiskalne kontrole velikih gradova u navedenim zemljama
  • Identificirati glavne prepreke
  • Dati preporuke za unapređenje pametnog lokalnog razvoja u navedenim zemljama. 
Ovo istraživanje predstavljao je jedan od prvih pokušaja mjerenja fiskalne autonomije velikih gradova u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini u usporedbi s ostalim lokalnim jedinicama. Jedinstveni doprinos ovog istraživanja bio je znanstveni dokaz o ograničenjima uloge i važnosti velikih gradova, što je proizlazilo iz načina njihovog financiranja (fiskalna i financijska dimenzija) i drugih bitnih dimenzija autonomije (funkcionalna, organizacijska i politička). Nadalje, rezultati ovog istraživanja mogli su poslužiti stvarateljima politika pri donošenju važnih fiskalnih odluka i primjenjivanju prikladnih mjera za promicanje pametnog lokalnog razvoja.

 

Vrh