Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u Republici Hrvatskoj (CREATICO)

Naručitelj: Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija
Trajanje projekta: 11. prosinca 2014. – 15. svibnja 2015.
Voditeljica projekta: dr. sc. Ivana Rašić
Suradnica: dr. sc. Katarina Bačić

Sažetak:
Cilj projekta bio je procijeniti ekonomski značaj kreativnih i kulturnih industrija za ukupno gospodarstvo Republike Hrvatske. 
Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija obuhvaćalo je niz analitičkih metoda i postupaka za prikupljanje i prikaz informacija o osnovnim obilježjima kreativnih i kulturnih industrija i važnosti tih industrija za nacionalno gospodarstvo.  

Sadržaj istraživanja obuhvaćao je sljedeće:
1. Cilj i obuhvat istraživanja
2. Metodologija
3. Kreativne i kulturne industrije – pojmovno određenje
4. Zakonski i institucionalni okvir kreativne i kulturne industrije u Republici Hrvatskoj
5. Problematika mjerenja ekonomskog doprinosa kreativnih i kulturnih industrija 
5.1.  Relevantni međunarodni pristupi mjerenju ekonomskog doprinosa kreativnih i kulturnih industrija (EU, OECD, WIPO, UNESCO)
5.2.  Odabrani primjeri dobre prakse u mjerenju ekonomskog doprinosa kreativnih i kulturnih industrija (odabrane zemlje članice EU)
6. Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u Republici Hrvatskoj
6.1. Poslovni subjekti kreativne i kulturne industrije
6.2. Zaposleni u kreativnoj i kulturnoj industriji
7. Osnovni nalazi i rezultati
8. Zaključak  

Vrh