Mreža europske socijalne politike – ESPN


Naručitelj: Europska komisija (konzorcij dobitnik projekta: CEPS/INSEAD)   
Trajanje projekta: 1. rujna 2014. – 31. kolovoza 2017.   
Voditelj projekta: dr. sc. Paul Stubbs


Sažetak: 
Mreža europske socijalne politike procjenjivala je europske i nacionalne socijalne politike te sudjelovala u raspravi o inovativnim političkim rješenjima unutar modela otvorene koordinacije i politike socijalnog investiranja. Mreža je pomagala Europskoj komisiji u formulaciji politike zasnovane na dokazima. Pridonosila je procjeni nacionalnih reformskih programa i nacionalnih socijalnih izvješća. Mreža je uključivala stručnjake za socijalnu uključenost, zdravstvo i dugotrajnu skrb i mirovinske sustave iz 28 EU zemalja i 7 ne-EU zemalja (Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Srbija, Švicarska i Turska). 

Godišnji zadaci koje su izvršavali stručnjaci Mreže bili su: 
  • tri tematska izvješća na teme koje je definirala Europska komisija;
  • jedna procjena nacionalnog reformskog programa/nacionalnog socijalnog izvješća (uključujući procjenu prije i nakon dostave završnih dokumenata);
  • jedno izvješće („profil“) zemlje (koje je trebalo redovito ažurirati, npr. do četiri puta godišnje); kratko izvješće o pitanjima od interesa;
  • redovite priloge za Banku znanja politike socijalnog investiranja;
  • ispunjavanje ad hoc zahtjeva.  
     

Vrh