Osvrt stručnjaka na „Pristup NEET populaciji – ključni sastojci za uspješno partnerstvo u poboljšanju participacije na tržištu rada“


Naručitelj: Europska komisija –  ICF Consulting Services Ltd (ICF) (prema ugovoru s Općom upravom za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije u svrhu „Podrške za zajedničko učenje u okviru Europske strategije zapošljavanja“)
Trajanje projekta: 30. srpnja 2015. – 14. listopada 2015. 
Voditeljica projekta: Iva Tomić


Sažetak: 
Ciljevi projekta: 
Cilj ovog osvrta bio je predstaviti programe i politike norveškog tržišta rada kako bi se identificirala NEET populacija („oni koji nisu zaposleni, niti u sustavu obrazovanja i obučavanja/osposobljavanja“), spriječilo njezino nastajanje, te joj se pomoglo u obrazovanju, osposobljavanju ili zapošljavanju. U tom kontekstu, također je analizirano kako su odgovornosti podijeljene između Zavoda za rad i socijalna pitanja (Labour and Welfare Services - NAV) i drugih institucija, odnosno, sektora obrazovanja, zdravstva i lokalnih razina vlasti. Nadalje, cilj je bio identificirati mogućnosti za daljnje unaprjeđenje i razvoj takvih akcija i partnerstva, uz pomoć zemalja koje su dale ovaj osvrt. 

Rezultati/ishodi: 
Glavni rezultat projekta bilo je izvješće stručnjaka zemlje koja je dala osvrt (Hrvatske) koje je sadržavalo sljedeće: vrlo kratak pregled nacionalnog pristupa rješavanju problema NEET populacije; ocjena mjera politike zemlje domaćina (Norveške); ocjena faktora uspješnosti i prenosivosti; i daljnje informacije ili pojašnjenja u obliku pitanja. Osim toga, stručnjak zemlje koja je dala osvrt (Hrvatske) prisustvovao je i aktivno pridonio sastanku stručnjaka (Peer Review sastanku) koji je održan 24. i 25. rujna u Oslu. 

Aktivnosti: 
Pregled dokumenta države domaćina (Norveške) o temi projekta; intervjuiranje nacionalnog predstavnika Vlade u cilju prikupljanja vladinih stavova i komentara na primjere iz prakse, kao i za prikupljanje podataka o usporedivim primjerima iz zemlje koja je dala osvrt (Hrvatske); pisanje završnog izvješća kao neovisni stručnjak; sudjelovanje na sastanku stručnjaka (Peer Review sastanku) 24. i 25. rujna u Oslu. 

Opis metodologije: 
Korištenje nacionalne literature i službenih dokumenata o temi projekta, kao i intervjuiranje nacionalnog predstavnika Vlade u cilju ocjene glavnih sličnosti i razlika između zemlje domaćina (Norveške) i zemlje koja je dala osvrt (Hrvatske) u kontekstu pristupa NEET populaciji. 


Rezultat istraživanja: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2261&furtherNews=yes

 

Vrh