Polazne osnove za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb – gospodarski aspekti (SUAZ)

Naručitelj: Grad Zagreb – Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada zagreba (Ured)
Trajanje projekta: 14. prosinca 2015. – 13. siječnja 2016.
Voditeljica projekta: dr. sc. Irena Đokić

Ciljevi projekta: 
Izrada pisanih dijelova dokumenta za potrebe Strategije urbane aglomeracije Zagreb te prijave na natječaj za financiranje projekata putem ITU mehanizma


 

Vrh