Ponašanje potrošača u kupnji odjeće u Hrvatskoj


Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb 
Trajanje projekta: rujan 2014. – rujan 2015. 
Voditelj projekta: dr. sc. Ivan-Damir Anić


Sažetak: 
Hrvatska industrija odjeće jedna je od djelatnosti koja je najviše pogođena krizom, i danas je ona padajuća djelatnost, koja prolazi kroz razdoblje intenzivnih promjena. Važno je da proizvođači i maloprodavači aktivnije prate tržište i brzo se prilagođavaju promjenama na tržištu. U literaturi je istraživanje ponašanja potrošača identificirano kao zanimljiva tema, kako zbog implikacija na ponašanje potrošača općenito tako i zbog poruka koje rezultati istraživanja imaju za maloprodavače i proizvođače odjeće, u svrhu prilagodbi njihovih strategija. Cilj ovog projekta bio je anketom prikupiti podatke o ponašanju potrošača u kupnji odjeće u Hrvatskoj, i razviti sveobuhvatni model ponašanja potrošača u kupnji odjeće. Prikupljeni podaci korišteni su za znanstveni rad, a rezultati su imali važne implikacije za menadžment.

 

Vrh