Prethodno savjetovanje tijekom izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. godine

Naručitelj: Karlovačka županija
Trajanje projekta: 16. studenoga 2021. – 11. travnja 2023. 
Voditeljica projekta: Tanja Broz
Suradnici: Ivana Rašić, Nenad Starc

Sažetak:
Cilj projekta bio je poboljšanje kvalitete Plana razvoja Karlovačke županije 2021. – 2027. Prethodnim vrednovanjem osigurano je da Plan razvoja bude u što većoj mjeri relevantan i koherentan. Prethodno vrednovanje prvenstveno je bilo usmjereno na analizu stanja, snaga i slabosti te razvojnog potencijala i dalo prosudbu je li Plan razvoja ispravno utvrđen, a učinci realni.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJARegionalni razvoj i regionalna politika

Vrh