Program ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012. – 2016. (PUR Benkovac)


Naručitelj: Grad Benkovac
Trajanje projekta: listopad 2011. – lipanj 2012.
Voditelj projekta:  dr. sc. Nenad Starc


Sažetak: 
Nacrt Programa ukupnog razvoja Grada Benkovca izrađen je u dva koraka:
  1. Ocijenjeni su provedba Programa ukupnog razvoja (PUR) Grada Benkovca i općine Lišane Ostrovičke u razdoblju 2007.-2011., iskorištenje EU fondova i drugih izvora te upravljanja proračunom. 
  2.  Izrađen je nacrt PUR Grada Benkovca 2012.-2016. koji je Gradsko vijeće Grada Benkovca usvojilo u lipnju 2012.
                                                                                         
Cilj Programa je bila povećana sposobnost gradske uprave Grada Benkovca za učinkovito upravljanje razvojem grada. Podciljevi su bili: 
  • djelatnici gradske uprave osposobljeni su za prijave razvojnih projekata EU fondovima 
  • djelatnici gradske uprave upoznati su s metodama ocjene provedbe razvojnih programa lokalne samouprave
  • djelatnici gradske uprave uspješno su usklađivali provedbene mjere s proračunskim prihodima i rashodima. 
 
Kako je EIZ izradio i PUR Benkovca i Lišana Ostrovičkih za razdoblje 2007.-2011., oba programa i ex post evaluacija provedbe prvog, objedinjena su u studiju slučaja za potrebe Vodiča za izradu razvojnih programa lokalne samouprave na kojem je radilo troje od petero predloženih suradnika na projektu.
 

Vrh