Projekcije o budućim kretanjima na tržištu rada (PROLAB)


Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Trajanje projekta: listopad 2015. – siječanj 2016. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Marina Tkalec 
Suradnici: dr. sc. Maruška VizekIvan Žilić


Sažetak: 
Projekcije o budućim kretanjima na tržištu rada uključuju projekcije zapošljavanja po godinama i po djelatnostima u gospodarstvu Republike Hrvatske i to na razini šifre Nacionalne klasifikacije djelatnosti od dvije znamenke te projekcije zaposlenosti po djelatnostima i HKO sektorima na razini rodova zanimanja za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Riječ je o prvoj istraživačkoj studiji projekcija vezanih uz hrvatsko tržište rada koja je izrađena korištenjem modelskog pristupa i temelji se na bogatom setu kvantitativnih podataka. 

Studija predstavlja tek početak u istraživanjima budućih potreba tržišta rada koje treba nastaviti, koristeći kvantitativne i kvalitativne podatke iz različitih izvora. Rezultati studije ne ukazuju na trendove koje treba slijediti, već upozoravaju na trendove koji će se dogoditi ukoliko donositelji javnih politika ne budu koristili njezine rezultate i donosili odluke utemeljene na dokazima.

Rezultati projekta predstavljeni su na okruglom stolu „Vještine budućnosti za razvoj hrvatskoga gospodarstva“ održanom 21. travnja 2016. u organizaciji Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Više o tome možete doznati na: http://www.kvalifikacije.hr/hr/odrzan-okrugli-stol-vjestine-buducnosti-za-razvoj-hrvatskoga-gospodarstva

Više o rezultatima projekta možete pročitati u priloženoj studiji.

 

Vrh