Provedba evaluacije Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012. – 2016.


Naručitelj: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 
Trajanje projekta: 8. rujna 2016. – 8. studenog 2016. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Marijana Sumpor
Suradnice: dr. sc. Ivana Rašić Bakarić, dr. sc. Irena Đokić, dr. sc. Aneta Karakaš


Sažetak: 
Evaluacija treba odgovoriti na ključna pitanja te istaknuti najvažnije probleme i zapreke u provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012. – 2016. 

Očekivani rezultati su evaluacijski izvještaj s konačnom ocjenom, opisom nalaza, zaključaka i preporuka, a aktivnosti uključuju pregled literature, analizu provedbe strategije te pripremu evaluacijskog izvještaja. 

Pri evaluaciji će se analizirati relevantna dokumentacija i dionici, provoditi elektronsko anketno ispitivanje, polu-strukturirani intervjui i fokus grupe.

 

Vrh