Savjetodavne usluge u strateškom planiranju


Naručitelj: Grad Zagreb – Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba
Trajanje projekta: svibanj 2013. – listopad 2013. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Irena Đokić


Sažetak:
Pružanjem savjetodavnih usluga osigurat će se prijenos metodološkog i praktičnog znanja u pojedinim fazama procesa strateškog planiranja, koje će koristiti djelatnicima Ureda, odgovornima za pripremu Razvojne strategije Grada Zagreba 2020. Rezultat kontinuirane savjetodavne podrške je povećana sposobnost djelatnika Ureda u razumijevanju i pripremi strateških razvojnih dokumenata, te osnaživanje metodoloških osnova za vođenje procesa izrade Razvojne strategije Grada Zagreba 2020.   

Aktivnosti predviđene u okviru savjetodavnih usluga: 
1.1 redovito održavanje konzultacija tijekom procesa izrade strateškog dokumenta sukladno propisanoj metodologiji izrade županijskih razvojnih strategija i uvriježene europske prakse, kao i naputcima resornih ministarstava te Europske komisije (npr. URBACT, INTERACT, JESSICA, JEREMIE, JASPERS, ESPON, i dr.) 
1.2 interne tematske radionice (coaching), koje uključuju pripremu i evaluaciju učinjenog, prije i nakon jednodnevnih participativnih radionica (po dogovoru) 
1.3 redovita komunikacija (telefon, e-mail) 
1.4 davanje mišljenja na pisane dijelove strateškog dokumenta po dogovoru 
1.5 završno izvješće o obavljenim savjetodavnim uslugama.   

U razdoblju od šest mjeseci (svibanj – listopad 2013.) suradnice Ekonomskog instituta, Zagreb (dr. sc. Irena Đokić, dr. sc. Marijana Sumpor, dr. sc. Jelena Budak) pružat će savjetodavne i stručne usluge Gradu Zagrebu tijekom procesa izrade Razvojne strategije Grada Zagreba 2020. Usluge uključuju redovito održavanje konzultacija (mjesečni sastanci), provedbu internih tematskih radionica, davanje mišljenja na pisane dijelove strateškog dokumenta po dogovoru, redovitu komunikaciju i pripremu završnog Izvješća.

 

Vrh