Studija ekonomske isplativosti korištenja razdjelnika topline u stambenim zgradama u RH


Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 
Trajanje projekta: 14. ožujka 2017. – 24. travnja 2017.
Voditelj projekta: dr. sc. Davor Mikulić
Suradnici: dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, dr. sc. Sunčana Slijepčević, Ivan Žilić, Kristijan Horvat


Sažetak:
Cilj projekta bio je ocijeniti isplativost uvođenja razdjelnika topline u zgradama koje koriste toplinsku energiju iz središnjih sustava, posebno po gradovima i varijantnim scenarijima ušteda, korištenjem pokazatelja neto sadašnje vrijednosti (NSV) i roka povrata investicije u razdjelnike. 
Projektom se očekivalo ocijeniti isplativost za svaki od 8 gradova za koje je naručitelj (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike) osigurao dovoljno velik uzorak sa svim potrebnim podacima za izračun ušteda. Za svaki grad izradila se isplativost prema 2 izračunate razine uštede te još 6 dodatnih razina definiranih ugovorom u dvije varijante (minimalni i maksimalni skup opreme).

Aktivnosti projekta: 
  • Kvantificirati uštede primjenom različitih metodoloških pristupa
  • Procijeniti troškove investicije prema varijantnim vrijednostima investicije (ugradnja minimalnog i maksimalnog skupa opreme)
  • Procijeniti godišnje operativne troškove
  • Izračunati isplativost primjenom navedenih indikatora isplativosti (NPV, rok povrata)

Opis metodologije:
Procjena ušteda temeljila se na dvije metode: usporedba normalizirane potrošnje toplinske energije u razdoblju prije i nakon uvođenja razdjelnika te primjena ekonometrijskog modela. Troškovi investicija i operativni troškovi temeljili su se na stvarnim tržišnim podacima za pojedine sastavnice opreme, a koji su verificirani od strane vanjskog stručnjaka iz područja termodinamike. Izračun neto sadašnje vrijednosti i roka povrata temeljio se na modificiranoj metodologiji za financijsku analizu troškova i koristi, sukladno propisanom standardu EN15459.

 

Vrh