Studija o učincima minimalne plaće na zapošljavanje, proizvodnost i životni standard radnika u Hrvatskoj (MinPlaca)


Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 
Trajanje projekta: 11. prosinca 2015. – 28. prosinca 2015. 
Voditelj projekta: dr. sc. Danijel Nestić 
Suradnici: prof. dr. sc. Zdenko Babić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu); doc. dr. sc. Sanja Blažević (Fakultet ekonomije i turizma Svečilišta Jurja Dobrile u Puli); Petra Šprajaček; Nataša Novaković


Ciljevi projekta: 
Pregled učinaka sustava minimalne plaće u Hrvatskoj od 2008. godine i sugestije za unaprjeđenja sustava. 

Aktivnosti: 
Analiza raspoloživih podataka o kretanju minimalne plaće, zaposlenosti, proizvodnosti i životnom standardu. Intervjui sa sindikalnim povjerenicima i direktorima poduzeća koja su isplaćivala minimalne plaće, te sa čelnicima udruge poslodavaca i sindikalnih središnjica. 

Metodologija: 
Kvantitativno istraživanje baziralo se na službenim statističkim podacima. Ono je ponudilo najbolju moguću procjenu broja radnika koji su primali minimalnu plaću, te je pripremljen pregled socio-demografskih karakteristika primatelja minimalne plaće. Dio istraživanja bio je posvećen međunarodnim usporedbama ključnih karakteristika sustava minimalne plaće. Kvalitativni dio istraživanja odnosio se na veći broj intervjua s predstavnicima socijalnih partnera. Postojale su dvije grupe intervjua: i) intervjui s čelnicima udruge poslodavaca i ključnih sindikalnih središnjica; ii) intervjui sa sindikalnim povjerenicima, i odvojeno sa poslodavcima (direktorima) nekoliko poduzeća u kojima su se isplaćivale minimalne plaće. Time se dobio bolji uvid u stvarnu situaciju u poduzećima. Oba dijela istraživanja dala su dobru osnovu za prijedloge promjena u sustavu minimalne plaće.
 

Vezani dokumenti

Vrh