Subvencioniranje prehrane i smještaja studenata


Naručitelj: Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Trajanje projekta: siječanj – svibanj 2008.
Voditeljica: dr. sc. Sandra Švaljek
 

Ciljevi: 
Cilj ovoga istraživačkog projekta je da se ocijeni stanje i predlože promjene u sustavu subvencioniranja prehrane i smještaja studenata. Promjene u sustavu odnosile bi se na uvođenje i primjenu modela sustava subvencioniranja prehrane i smještaja studenata (studentskog standarda).

Sadržaj projekta:
I. ANALIZA STANJA
   1. Institucionalni i institucijski aspekti - norma
   2. Empirička analiza fizičkih i financijskih podataka - ponašanje 
   3. Zaključna ocjena stanja
   4. Modeli subvencioniranja studentskog standarda
II. OBNOVLJENI KONCEPT I IZVEDBENE SASTAVNICE SUSTAVA
   5. Model financiranja sustava
   6. Standardizacija i normizacija opsega i kvalitete usluga
   7. Standardizacija strukture troškova
   8. Procjena potrebnih ulaganja
   9. Struktura izvora 
 10. Indetifikacija institucionalnih i institucijskih prilagodbi
III. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I PLAN AKTIVNOSTI

 

Vrh