Tržišne, tehnološko-tehničke i ekonomske značajke izgradnje termoenergetskog objekta Plomin C-500 u hrvatskom energetskom sustavu i energetskoj zajednici jugoistočne Europe


Naručitelj: HEP d.d. 
Trajanje projekta: 18. studenoga 2005. – 18. svibnja 2006. 
Voditelj projekta: Mustafa Nušinović


Cilj projekta: S osloncem na znanstveni pristup i empiričku analizu tržišnih, tehnološko-tehničkih, ekonomskih i institucionalnih aspekata pripremiti informacijsko-dokumentacijska osnovicu za donošenje odgovarajućih poslovnih i razvojnih odluka na razini HEP-a i Središnje države u suradnji s lokalnom samoupravom. 

Sadržaj projekta:
I. ANALIZA SADAŠNJIH PRILIKA 
1. Energetska ovisnost Europe i hrvatska energetska strategija 
2. Hrvatski institucionalni okviri 
3. Tržišna pozicija - konzum 
II. ULOGA I MJESTO HEP-a 
4. Tehnološko-tehničke i organizacijske značajke 
5. Financijski pokazatelji poslovanja 
6. Društveno-ekonomski učinci 
7. Struktura ulaganja i diversifikacija izvora opskrbe 
8. Procjena očekivanih učinaka izgradnje TE Plomin C-500 
III. ORGANIZACIJSKE PRILAGODBE I PRIVATIZACIJA 
9. Organizacijske prilagodbe i moguća privatizacija 
10. HEP u novim strategijama Energetske zajednice 
IV. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 

Rezultat projekta: Projektna studija koja sadrži kritičku analizu i varijantno sagledavanje normativnih i pozitivnih aspekata hrvatske energetske strategije s posebnim usredotočenjem na mjesto i ulogu HEP-a.

 

Vrh