Usluge izrade tablica ponude i uporabe prema KPD 2008 klasifikaciji proizvoda i NKD 2007 klasifikaciji djelatnosti za 2010. godinu


Naručitelj: Državni zavod za statistiku
Trajanje projekta: 10. travnja 2014. – 30. listopada 2014.
Voditelj projekta: dr. sc. Davor Mikulić

Cilj projekta bio je izraditi tablice ponude i uporabe u tekućim cijenama za Republiku Hrvatsku za 2010. godinu. Takve tablice ponude i uporabe trebale su zatim poslužiti kao polazna osnovica za izradu simetrične input-output tablice u tekućim cijenama. Za potrebe izrade simetrične input-output tablice napravljene su, pored tablica ponude, odnosno uporabe, tablice trgovačkih i transportnih marži kako bi se dobili izračuni vrijednosti outputa u tzv. tržišnim cijenama. Napravljen je blok subvencija i poreza na proizvode koji predstavlja razliku između bazičnih i tržišnih cijena. U tablici uporaba razdvojene su domaće i uvozne uporabe da bi se mogla strukturirati domaća i uvozna ponuda u bazičnim i tržišnim cijena. Razina domaće ponude je napravljena za oko 223 KPD robne grupe i 60 NKD 2007 djelatnosti. Tablica ponude i uporabe su sastavljene u bazičnim i tržišnim cijena da se omogući konverzija iz bazičnih u tržišne cijene. Na kraju projekta napravljeno je bilanciranje da se izjednači ponuda s ukupnom uporabom po vrstama uporabe. Identificirane su osnovne diskrepancije u sustavu makroekonomskih računa, te je postavljen okvir za daljnje detaljno usklađivanje ponude i uporabe na razini nižih djelatnosti. Svi izračuni kao i baze su detaljno dostavljeni u elektronskom obliku (excel tablice) što omogućava umrežavanje s drugim statističkim bazama.
 

Vrh