Usvajanje praksi i znanja iz Norveške u području inovacija i njihova primjena na zemlje Zapadnog Balkana


Naručitelj: Norwegian Research Council 
Trajanje projekta: travanj 2011. – travanj 2014. 
Voditelj projekta: dr. sc. Zoran Aralica


Sažetak: 
Projekt razmatra važnu ulogu inovacija i inovacijske politike u promicanju održivog ekonomskog razvoja na nacionalnoj i regionalnoj razini. Projekt se usmjerava na izgradnju kapaciteta i kompetencija u razvoju i upravljanju inovacijskom politikom u zemljama Zapadnog Balkana. Omogućuje transfer znanja između NIFU-a (Norwegian Institute for Studies in Innovation, Research and Education) i Ekonomskog instituta, Zagreb, Ekonomskog instituta, Sarajevo, Instituta Mihajlo Pupin i Ekonomskog fakulteta u Prilepu.  

Cilj ovog projekta je pomoći donositeljima odluka iz zemalja Zapadnog Balkana u razvijanju nacionalnih inovacijskih sustava. To uključuje razvoj novih policy instrumenata u cilju osiguranja održivog ekonomskog razvoja. Norveška može biti primjer dobre policy prakse koja omogućuje praktičnu primjenu iskustava usmjerenih razvoju nacionalnih inovacijskih sustava unutar različitih zemalja u regiji. Osim toga, cilj je projekta i da se razviju istraživački kapaciteti u zemljama regije.

Projekt je osmišljen u dva radna paketa: 
  1. analiza različitih inovacijskih sustava u zemljama Zapadnog Balkana, uključujući formalni sustav i neformalne institucije društva;
  2. studija razvoja inovacijskih politika unutar regije. To uključuje integraciju različitih policy instrumenata u konzistentni policy-mix putem policy učenja od strane NIFU STEP-a.

Vezani dokumenti

Vrh