Utjecaj šokova ponude i potražnje iz Europske monetarne unije (EMU) na poslovne cikluse zemalja srednje i istočne Europe


Naručitelj: Global Development Network
Trajanje projekta: 2007.
Voditeljica projekta:  dr. sc. Tanja Broz


Ciljevi:
Glavni cilj projekta bio je bolje razumijevanje sinhronizacije poslovnih ciklusa između Europske monetarne unije i zemalja središnje i istočne Europe, s posebnim naglaskom na Hrvatsku. Provedena je opsežna analiza na temelju podataka o inflaciji i BDP-u koristeći Blanchard - Quah-ov tip dekompozicije strukturne autoregresije.

Sadržaj: 
1. Uvod i motivacija 
2. Pregled literature o usklađenosti poslovnih ciklusa 
3. Metodologija 
4. Izdvajanje šokova ponude i potražnje i računanje korelacije između EMU-a i zemalja središnje i istočne Europe 
5. Implikacija rezultata 
6. Zaključak 
7. Popis literature 

 

Vrh