Znanstveno-istraživački projekt o prostorno-ekonomskim aspektima revitalizacije i reindustrijalizacije Grada Vukovara


Naručitelj: Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara (FORGV)
Trajanje projekta: 23. svibnja 2017. – 22. veljače 2018.
Voditelj projekta: Goran Buturac
Suradnici: Marijana Sumpor, Irena Đokić, Ljiljana Božić, Edo Rajh


Cilj projekta je pridonijeti izgradnji zdrave gospodarske osnove za održivi razvoj Grada Vukovara utemeljen na njegovim razvojnim potencijalima. Očekivani rezultati projekta su  znanstveno utemeljena i objektivna ocjena gospodarskog stanja Grada Vukovara s posebnim naglaskom na kapacitete prostornog i industrijskog razvoja, identificirani prostorni i gospodarsko-razvojni potencijali Grada Vukovara, identificirane konkurentske i kolaborativne prednosti Grada Vukovara te predloženi razvojni projekti u Gradu Vukovaru.
 

Vrh