FINANCIJSKI SUSTAVI I MEĐUNARODNI TOKOVI KAPITALA

Premda nacionalne ekonomije imaju teritorijalne granice, osamdesetih godina prošlog stoljeća započeo je proces liberalizacije kretanja tokova kapitala koji je eliminirao granice prekograničnom kretanju financijskog kapitala. Taj je proces nepovratno promijenio ne samo financijske sustave zemalja koje su prigrlile ovaj proces, nego je u značajnoj mjeri utjecao i na realnu ekonomsku aktivnost tih zemalja.

Danas, velika većina zemalja u svijetu u nekoj mjeri dozvoljava slobodno kretanje kapitala. Ekonomski institut, Zagreb se u sklopu istraživačkog područja Financijski sustav i međunarodni tokovi kapitala bavi istraživanjem temeljnih karakteristika financijskih sustava tranzicijskih zemalja te utjecaja tih karakteristika na realne ekonomske rezultate. Unutar financijskog sustava posebna pažnja posvećena je dioničkom tržištu, tržištu državnih obveznica i bankovnom sustavu. U fokusu interesa je i proučavanje dinamike i međuovisnosti cijena različitih tipova financijske imovine, procesa eurizacije financijskih sustava posttranzicijskih europskih zemalja te temeljnih odrednica i modaliteta funkcioniranja dioničkog tržišta u Hrvatskoj.

Zbog činjenice da je Hrvatska, koja je tijekom procesa pristupanja Europskoj uniji liberalizirala svoj kapitalni račun, također dio međunarodnog tržišta kapitala, u fokusu interesa znanstvenika Ekonomskog instituta, Zagreb su i procesi integracije pojedinih dijelova hrvatskog financijskih sustava u globalna tržišta te međusobna povezanost hrvatskih i međunarodnih tržišta kapitala.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. Consolidated democracy advantage : political instability and sovereign spreads in the EU Glaurdić, Josip, Cristophe Lesschaeve i Maruška Vizek, 2019, Comparative European Politics, rad objavljen na mrežnim stranicama 4. srpnja 2019., DOI:https://doi.org/10.1057/s41295-019-00193-2
 2. Developing a financial conditions index for a post-transition country: the case of Croatia Broz, Tanja, Tajana Barbić i Petra Palić, 2018, Post-Communist Economies, 30(4), str. 549–564.
 3. Access to finance: innovative firm's perceptions in post-transition EU members Botrić, Valerija i Ljiljana Božić, 2017, Economics and Management, 20 (1), str. 129–143.
 4. Lending activity and credit supply in Croatia during the crisis Broz, Tanja i Tomislav Ridzak, 2017, Journal of Policy Modeling, 39 (6), str. 1102–1116.
 5. Relationship between financial satisfaction and financial literacy: exploring gender differences Škreblin Kirbiš, Ivona, Maja Vehovec i Zvonimir Galić, 2017, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 26 (2), str. 165–185.
 6. Regime switching behaviour of real estate and equity prices in emerging countries Njavro, Mate, Petra Posedel i Maruška Vizek, 2016, Prague Economic Papers, 25 (4), str. 396–410.
 7. Time-varying integration of the sovereign bond markets in European post-transition economies Posedel Šimović, Petra, Marina Tkalec, Maruška Vizek i Junsoo Lee, 2016, Journal of Empirical Finance, 36, str. 30–40.
 8. Mandatory shares listing effect in the Croatian capital market from 2002–2010 Grubišić Šeba, Mihaela, 2015, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 28 (1), str. 1079–1095.
 9. Interactions between real estate and equity markets: an investigation of linkages in developed and emerging countries Čeh Časni, Anita i Maruška Vizek, 2014, Czech Journal of Economics and Finance (Finance a úvĕr), 64 (2), str. 100–119.
 10. Assessment of creditworthiness of crafts in Croatia Aralica, Zoran i Tomislav Budimir, 2013, Ekonomska istraživanja (Economic Research), posebno izdanje 30.5.–1.6.2013., str. 133–150.
 11. Monetary determinants of deposit euroization in European post-transition countries Tkalec, Marina, 2013, Panoeconomicus, 1 (0), str. 89–101.
 12. The dynamics of deposit euroization in European post-transition countries: evidence from threshold VAR Tkalec, Marina, 2012, Czech Journal of Economics and Finance (Finance a úvĕr), 62 (3), str. 278–296.
 13. The determinants of financial euroization in a post-transition country: do threshold effects matter? Ivanov, Marijana, Marina Tkalec i Maruška Vizek, 2011, Czech Journal of Economics and Finance (Finance a úvĕr), 61 (3), str. 230–251.
 14. Equity investment strategies: the case of Croatia Barbić, Tajana i Iva Čondić-Jurkić, 2010, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 23 (4), str. 63–77.
 15. Upravljanje kamatnim rizikom i financijske izvedenice za upravljanje rizikom u hrvatskim bankama Slijepčević, Sunčana i Igor Živko, 2008, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 21 (1), str. 10–18.

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. The determinants of country risk premium volatility: evidence from a panel VAR model Palić, Petra, Petra Posedel Šimović i Maruška Vizek, 2017, Croatian Economic Survey, 19 (1), str. 37–66.
 2. 20 Years of the Croatian capital market Grubišić Šeba, Mihaela, 2017, Zagreb international review of economics & business, 20(SI), str. 41-50.
 3. Utječu li fiskalne varijable na prinose dioničkih tržišta u zemljama EU? Barbić, Tajana i Iva Čondić-Jurkić, 2017,  Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 68(3), str. 253-266.
 4. Pristup financiranju poduzetnika u Hrvatskoj – jesu li inovatori u nepovoljnijem položaju? Botrić, Valerija i Ljiljana Božić, 2015, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 66 (5), str. 431–454.
 5. Financing preferences of European SMEs Grubišić Šeba, Mihaela, 2016. U J. Ateljević i J. Trivić (ur.), Economic development and entrepreneurship in transition economies : issues, obstacles and perspectives, str. 185-204. New York: Springer.
 6. Corporate motives for public shares offering during the financial crisis Grubišić Šeba, Mihaela i Silvijo Orsag, 2015, UTMS Journal of Economics ─ International Journal of Multidisciplinary Scientific Research for South and Southeastern Europe, 6 (1), str. 99─114.
 7. The determinants of country's risk premium volatility: evidence from panel VAR model Palić, Petra, Petra Posedel i Maruška Vizek, 2015, Radni materijali EIZ-a, br. 1505. 
 8. Financialisation and financial crisis in South-Eastern European countries Radošević, Dubravko i Vladimir Cvijanović (ur.), 2015. Frankfurt a/M : Peter Lang.
 9. Troškovi izdavatelja vrijednosnih papira na hrvatskom tržištu kapitala Grubišić Šeba, Mihaela, 2013, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 64 (3), str. 213–240.
 10. Financiranja inovacija: međusobna uvjetovanost makro i mikro poimanja Aralica, Zoran, 2011, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 62 (9–10), str. 544–558.
 11. Financing policies of Croatian publicly listed firms Grubišić Šeba, Mihaela, 2013, UTMS Journal of Economics, 4 (2), str. 127─141.
 12. Relationship between macroeconomic fundamentals and stock market indices in selected CEE countries Barbić, Tajana i Iva Čondić-Jurkić, 2011, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 62 (3–4), str. 113–133.
 13. Pregled razvoja hipoteze efikasnog tržišta Barbić, Tajana, 2010, Privredna kretanja i ekonomska politika, 20 (124), str. 29–62.
 14. Uloga državnih imovinskih fondova na svjetskom financijskom tržištu Grubišić, Mihaela, 2008, Računovodstvo i financije, LIV (7), str. 72─78.
 15. Integration of Croatian, CEE and EU equity markets: cointegration approach Vizek, Maruška i Tajana Dadić, 2006, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 57 (9–10), str. 631–646.

Projekti

Prikaži sve
 1. Usluge savjetovanja stručnjaka za financije – Ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga, 2016. – 2017.Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva
  Voditeljica: Maruška Vizek
 2. Ekonomski, statistički i politički aspekti tržišta državnih obveznica, 2014. – 2017. Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost
  Voditeljica: Maruška Vizek
 3. Indeks financijskih uvjeta, 2016. Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditeljice: Tajana Barbić i Tanja Broz
 4. Povezanost zombi kreditiranja, produktivnosti i zaposlenosti, 2014. – 2015. Naručitelj: Globalna mreža za razvoj (GDN) i Centar za ekonomska istraživanja i postdiplomsko obrazovanje ─ Ekonomski institut (CERGE-EI)
  Voditeljica: Tanja Broz
 5. Ocjena financijske pismenosti u Hrvatskoj: Testiranje regionalnih razlika – pilot istraživanje, 2014. Naručitelj: Klub EIZ-a
  Voditeljica: Maja Vehovec
Vrh