EKONOMIKA TURIZMA

Budući da turistička aktivnost u Hrvatskoj ima veliku ulogu u ekonomskom rastu i razvoju zemlje, znanstvenici Ekonomskog instituta, Zagreb aktivno istražuju ekonomske aspekte turizma. Pri tome je naglasak stavljen na načine na koje turizam utječe na ukupnu ekonomsku aktivnost i to prije svega na razinu cijena i ekonomski rast u zemljama u kojima je turizam dominantni poslovni sektor.

Dodatna pažnja usmjerena je i na procjene elastičnosti strane potražnje za hrvatskom destinacijom i procjene dugotrajnosti djelovanja pozitivnih i negativnih šokova koji pogađaju turističku industriju. U svojim istraživanjima turističke aktivnosti, znanstvenici Ekonomskog instituta, Zagreb fokusirani su i na modeliranje turističkih agregata, pri čemu se osobito ističe modeliranje prihoda od turizma te modeliranje i projiciranje turističkih dolazaka.

 

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. Did COVID-19 grants support tourism firms in securing survival and employment? Evidence from Croatia Stojčić, Nebojša i Maruška Vizek, 2024, Tourism Management, rad objavljen na mrežnim stranicama 23. ožujka 2024. DOI:10.1016/j.tourman.2024.104934
 2. Economic policy uncertainty and international tourist arrivals: A disaggregated analysis of the Croatian Adriatic coast Payne, James E., Saban Nazlioglu i Andrea Mervar, 2023,  Tourism economics, 29 (2023) 4, str. 986-1004.
 3. Regional tourism convergence: a disaggregated analysis of Croatia Payne, James E., Saban Nazlioglu i Andrea Mervar, 2022, Applied Economics, rad objavljen na mrežnim stranicama 14. studenoga 2022.
 4. Economic policy uncertainty and international tourist arrivals: A disaggregated analysis of the Croatian Adriatic coast Payne, James E., Saban Nazlioglu i Andrea Mervar, 2022, Applied Economics, rad objavljen na mrežnim stranicama 14. studenoga 2022.
 5. Impact of COVID-19 on Croatian island tourism: a study of residents’ perceptions Kordej-De Villa Željka and Sunčana Slijepčević, 2022, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, rad objavljen na mrežnim stranicama 12. studenog 2022. DOI: 10.1080/1331677X.2022.2142631
 6. Tourist arrivals and overnight stays along the Croatian Adriatic Coast: Changes in persistence and seasonality from the COVID-19 disruption James E Payne, Luis A Gil-Alana, Andrea Mervar i Maria Goenechea, 2022, Tourism Economics, rad objavljen na mrežnim stranicama 24. lipnja 2022. DOI: 10.1177/13548166221110
 7. Effects of COVID-19 on adriatic and continental Croatia tourism: a regional input-output perspective Mikulić, Davor, Damira Keček i Nikolina Žajdela Hrustek, 2022, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, rad objavljen na mrežnim stranicama 12. studenog 2022. DOI: 10.1080/1331677X.2022.2142811
 8. High season, low growth: The impact of tourism seasonality and vulnerability to tourism on the emergence of high-growth firms Stojčić, Nebojša, Josip Mikulić i Maruška Vizek, 2021, Tourism Management, rad objavljen na mrežnim stranicama 19. studenoga 2021., DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104455
 9. The Effect of Tourism Activity on Housing Affordability Mikulić, Josip, Maruška Vizek, Nebojša Stojčić, James E. Payne, Anita Čeh Časni i Tajana Barbić, 2021. Annals of Tourism Research, rad objavljen na mrežnim stranicama 30. lipnja 2021., DOI: https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103264
 10. Persistence in Croatian tourism: The impact of COVID-19 Payne, James E., Luis A. Gil-Alana i Andrea Mervar, 2021, Tourism Economics, rad objavljen na mrežnim stranicama 12. ožujka 2021. DOI: 10.1177/1354816621999969
 11. More tourism, more crime: evidence from Croatia Recher, Vedran i Ivica Rubil, 2019, Social Indicators Research, rad objavljen na mrežnim stranicama 16. srpnja 2019., DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-019-02160-6
 12. The effect of film industry on tourism: Game of Thrones and Dubrovnik Tkalec, Marina, Ivan Žilić i Vedran Recher, 2017, International Journal of Tourism Research, 19 (6), str. 705714. 
 13. Forecasting disaggregated tourist arrivals in Croatia: evidence from seasonal univariate time series models Apergis, Nicholas, Andrea Mervar i James E. Payne, 2017 Tourism Economics, 23 (1), str. 7898.
 14. The price tag of tourism: does tourism activity increase prices of goods and services? Tkalec, Marina i Maruška Vizek, 2016, Tourism Economics, 22 (1), str. 93–109. 
 15. Modelling the degree of persistence in Croatian tourism Gil-Alana, Luis A., Andrea Mervar i James E. Payne, 2016, Tourism Economics, 22(3), str. 655-664. 
 16. Measuring persistence in Croatian tourism: evidence from the Adriatic region Gil-Alana, Luis A., Andrea Mervar i James E. Payne, 2015, Applied Economics, 47 (46), str. 4901–4917. 
 17. Tourism policies and cross-country growth: a disaggregated analysis Goel, Rajeev i Jelena Budak, 2010, Tourism Economics, 16 (3), str. 535–548. 
 18. The tourism-growth nexus in Croatia Payne, James i Andrea Mervar, 2010, Tourism Economics, 16 (4), str. 1089–1094. 

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Mapiranje turističkog potencijala: preduvjeti razvoja turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj Banožić, Mario, Gabrijela Žalac i Marijana Sumpor, 2015, Ekonomski vjesnik, 28(1), str. 69-83.
 2. Analysis of foreign tourism demand for Croatian destinations: long-run elasticity estimates Mervar, Andrea i James E. Payne, 2007, Tourism Economics, 13 (3), str. 407–420.
 3. Analiza odrednica hrvatskog turističkog sektora Vizek, Maruška, 2006, Privredna kretanja i ekonomska politika, 18 (114), str. 51–81.
 4. A note on modelling tourism revenues in Croatia Payne, James E. i Andrea Mervar, 2002, Tourism Economics, 8 (1), str. 103–109. 

Projekti

Prikaži sve
 1. Predobro da bi bilo istinito? Učinak turizma na tržište nekretnina u Hrvatskoj – TOURCRO, 2020. – 2024. Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost
  Voditeljica: Maruška Vizek
 2. Analiza ranjivosti jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj na turističku aktivnost, 2022. Naručitelj: Media Val d.o.o.
  Voditeljica: Maruška Vizek
 3. Istraživanje sezonalnosti kriminala u Hrvatskoj – CRIS, (Tvoj Grant@EIZ), 2018. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb – Tvoj Grant @ EIZ
  Voditelj: Vedran Recher
 4. Desk research of tourism for blind and visually impaired in Croatia (BVI Croatia), 2018. Naručitelj: Institut ekonomskih nauka, Beograd
  Voditeljica: Jelena Budak
 5. Zašto turisti bježe od sukoba: zbog blizine ili percepcije? (PROPER), 2017. (Tvoj grant@EIZ) Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditeljica: Marina Tkalec
 6. Zima dolazi! Ili ne? Evaluacija politika u hrvatskim turističkim gradovima (PECTOUR), 2016. Naručitelj: Zaklada CERGE-EI – GDN RRC 2016 Regional Research Competition
  Voditeljica: Marina Tkalec
 7. Analiza odrednica turističke industrije u Republici Hrvatskoj, 2016. Naručitelj: Friedrich Ebert Stiftung, Hrvatska
  Voditeljica: Maruška Vizek
Vrh