POTROŠAČI

Dominantno područje istraživanja u okviru ove teme odnosi se na determinante ponašanja potrošača pri postupku kupnje. Trgovina je u ovim istraživanjima gotovo jedini sektor u kojem se analiziraju odluke potrošača. Osim trgovine pojavljuju se i lanci nabave kao predmeti interesa istraživanja. Radovi iz ovog područja analiziraju kupovno ponašanje potrošača u maloprodavačima u domaćem i stranom vlasništvu u Hrvatskoj.

Također se bave pitanjem modeliranja kupnji s obzirom na utjecaj maloprodajnog miksa i stilovima odlučivanja potrošača. Što se tiče segmentacije kupaca, istraživači na Ekonomskom institutu, Zagreb u velikoj se mjeri usmjeravaju u svojim istraživanjima prema mladima i ženama koji su im često osnova istraživanja. Isto tako kreiraju uzorak u istraživanjima s obzirom na društveno-zemljopisna obilježja. Osim toga, teme koje zanimaju istraživače na Ekonomskom institutu, Zagreb odnose se na analizu kupnji pojedinih proizvoda, npr. prehrambenih proizvoda i odjeće. Pojava novih tehnologija i aplikacija dovodi do toga da se istraživači na Institutu bave i pitanjima zaštite privatnosti u komercijalnom okruženju i temom baza podataka u marketingu, koja se odnosi na korištenje online informacija koje nastaju pri kupnji. Osim navedenih tema naše istraživače u ovom području zanimaju i tržišne marke kao tema kao i pitanje lojalnosti prema markama.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. The impact of legitimacy types on customer loyalty and moderating role of the perceived COVID-19 threat: cross-country comparison between Japan and Croatia Anić, Ivan-Damir, Ivana Kursan Milaković i Mitsunori Hirogaki, 2024, Journal of marketing management, rad objavljen na mrežnim stranicama 11. travnja 2024. DOI:10.1080/0267257X.2024.2338207
 2. Consumer responses to store-related stimuli in a crisis: Evidence from Japan and Croatia Anić, Ivan-Damir, Ivana Kursan Milaković i Hirogaki Mitsunori, 2023, International Journal of Retail & Distribution Management, rad objavljen na mrežnim stranicama 11. prosinca 2023. DOI: 10.1108/IJRDM-12-2022-0520
 3. Conceptual Research Framework of Consumer Resilience to Privacy Violation Online Budak, Jelena, Edo Rajh, Sunčana Slijepčević i Bruno Škrinjarić, 2021, Sustainability, rad objavljen na mrežnim stranicama 25. siječnja 2021., DOI: https://doi.org/10.3390/su13031238
 4. Paying for animal welfare? A hedonic analysis of egg prices Vukina, Tomislav i Danijel Nestić, 2020,  Agribusiness, rad objavljen na mrežnim stranicama 30. srpnja 2020., DOI: https://doi.org/10.1002/agr.21658
 5. Drivers and Consequences of Word of Mouth Communication from the Senders’ and Receivers’ Perspectives: The Evidence from the Croatian Adult Population Milaković Kursan, Ivana, Ivan-Damir Anić i Mirela Mihić, 2020, Economic Research - Ekonomska istraživanja, 33(1), str. 1667–1684. 
 6. Typology of university students regarding attitudes towards food waste Knežević, Blaženka, Nataša Kurnoga i Ivan-Damir Anić, 2019, British food journal, 121(11), str. 2578-2591.
 7. The determinants and effects of online privacy concerns in the context of e-commerce Anić, Ivan-Damir,  Vatroslav Škare i Ivana Kursan Milaković, 2019, Electronic commerce research and applications, rad objavljen na mrežnim stranicama 8. lipnja 2019., DOI: 10.1016/j.elerap.2019.100868
 8. Extended model of online privacy concern: what drives consumers' decisions? Anić, Ivan-Damir, Jelena Budak, Edo Rajh, Vedran Recher, Vatroslav Škare i Bruno Škrinjarić, 2019, Online Information Review, 43(5), str. 799-817.
 9. Perceived quality of privacy protection regulations and online privacy concern Škrinjarić, Bruno, Jelena Budak i Edo Rajh, 2019, Economic Research - Ekonomska istraživanja, 32(1), str. 982-1000.
 10. Antecedents and outcomes of fashion innovativeness in retailing Anić, Ivan-Damir, Mirela Mihić i Ivana-Kursan Milaković, 2017, The Service Industries Journal, 38(9-10), str. 543-560.
 11. Organizational buying decision approaches in the manufacturing industry: developing measures and typology Sinčić Ćorić, Dubravka, Ivan-Damir Anić, Sunčana Piri Rajh, Edo Rajh i Nataša Kurnoga, 2017, Journal of Business & Industrial Marketing, 32 (2), str. 227–237. 
 12. New information economy in post-transition countries: an economic approach to privacy concern Anić, Ivan-Damir, Jelena Budak i Edo Rajh, 2016, Transformations in Business & Economics, 15 (2), str. 165–178.
 13. Differences in consumer decision-making styles among selected South-East European countries Anić, Ivan-Damir, Anita Ciunova-Shuleska, Sunčana Piri Rajh, Edo Rajh i Arnela Bevanda, 2016, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 665–681. 
 14. Boundaries for the retail geographical market and factors influencing shoppers' mobility Anić, Ivan-Damir i Sonja Radas, 2016, The Journal of Consumer Affairs, 50 (2), str. 315–341. 
 15. Exploring consumers’ food-related decision-making style groups and their shopping behaviour Anić, Ivan-Damir, Edo Rajh i Sunčana Piri Rajh, 2015, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 28 (1), str. 63–74. 
 16. Antecedents of food-related consumer decision-making styles Anić, Ivan-Damir, Sunčana Piri Rajh i Edo Rajh, 2014, British Food Journal, 116 (3), str. 431–450. 
 17. Antecedents of consumers’ time perceptions in a hypermarket retailer Anić, Ivan-Damir, Sonja Radas i Joseph C. Miller, 2011, Service Industries Journal, 31 (5/6), str. 809–828.
 18. An empirical investigation of in-store sampling promotions Heilman, Carrie, Kyryl Lakishyk i Sonja Radas, 2011, British Food Journal, 113 (10), str. 1252–1266.
 19. Attitudes and purchasing behavior of consumers in domestic and foreign food retailers in Croatia Anić, Ivan-Damir, 2010, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 28 (1), str. 113–133.
 20. Decision-making styles of young-adult consumers in the Republic of Macedonia Anić, Ivan-Damir, Anita Ciunova-Suleska i Edo Rajh, 2010, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 23 (4), str. 102–113. 
 21. The effects of marketing mix elements on service brand equity Rajh, Edo i Đurđana Ozretić Došen, 2009, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 22 (4), str. 69–82. 
 22. Understanding comparison behavior of grocery shoppers in Croatia Anić, Ivan-Damir, Milivoj Marković i Rudolf Vouk, 2008, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 21 (3), str. 1–11. 
 23. Comparison of customer balking and reneging behaviour to queueing theory predictions: an experimental study Pazgal, Amit i Sonja Radas, 2008, Computers and Operations Research, 35 (8), str. 2537–2548. 
 24. An open mind wants more: opinion strength and the desire for genetically modified food labeling policy Radas, Sonja, Mario Teisl i Brian Roe, 2008, The Journal of Consumer Affairs, 42 (3), str. 335–361.
 25. Struggles in optimal labelling: how different consumers react to various labels for genetically modified foods Teisl, Mario, Sonja Radas i Brian Roe, 2008, International Journal of Consumer Studies, 32 (5), str. 447–456.
 26. Strategies and stocking policies in uncapacitated and capacitated supply chains Mahajan, Jayashree, Sonja Radas i Asoo J. Vakharia, 2002, Decision Sciences, 33 (2), str. 191–222.

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Resilience to online privacy violation: developing a typology of consumers Budak, Jelena, Edo Rajh i Bruno Škrinjarić. Scientific Annals of Economics and Business. 70(3), str. 379-398. DOI: https://doi.org/10.47743/saeb[1]2023-0028.
 2. Purchase Intention in Mobile Commerce in Croatia: The Attribution Theory Perspective and the Role of Consumer Innovativeness, Anić, Ivan-Damir, Ivana Kursan Milaković, Mirela Mihić i Nicoletta Corrocher, 2023, Journal of Promotion Management, 29(2), str. 182-204. DOI: 10.1080/10496491.2022.2143986
   
 3. Otpornost potrošača na narušavanje online privatnosti: testiranje mjerne ljestvice Edo Rajh, Bruno Škrinjarić i Jelena Budak, 2021, Ekonomska misao i praksa, 30(2), str. 527-544.
   
 4. Theoretical Concepts of Consumer Resilience to Online Privacy Violation Budak, Jelena, Edo Rajh, Sunčana Slijepčević i Bruno Škrinjarić, 2021. Interdisciplinary description of complex systems, 19(2), str. 308-327
 5. Utjecaj promocije unutar prodavaonice na kupnju odjeće u Hrvatskoj Anić, Ivan-Damir i Mirela Mihić, 2021. Suvremena trgovina, 46(1), str. 14-17.
   
 6. Mjerna ljestvica za mjerenje tržišne vrijednosti zemlje porijekla Rajh, Edo, 2019, Ekonomski pregled, 70(3), str. 519-528.
 7. Vrijeme provedeno u kupnji i ponašanje kupaca na tržištu odjeće Mihić, Mirela, Ivan-Damir Anić i Ivana Kursan Milaković, 2018, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 69(2), str. 89-105.
 8. Istraživanje utjecaja demografskih čimbenika i čimbenika kupnje na ponašanje potrošača u kupnji obuće u Hrvatskoj Anić, Ivan-Damir i Edo Rajh, 2008, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 59(5-6), 222-242.
 9. Consumption in the dark: estimating unrecorded expenditures of households in Croatia Škrinjarić, Bruno, Vedran Recher i Jelena Budak, 2017, Croatian Economic Survey, 19 (2), str. 135–167.
 10. Odrednice i posljedice na ponašanje i zabrinutost mladih potrošača za online privatnost u Hrvatskoj Anić, Ivan-Damir i Vatroslav Škare i Ivana Kursan Milaković, 2016, Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista, 67(5), str. 377-398.
 11. The development of database marketing: does consumer information privacy matter? Anić, Ivan-Damir, 2015, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 21, str. 39–56.
 12. Istraživanje demografskih obilježja i ponašanja kupaca ekoloških prehrambenih proizvoda u Karlovačkoj županiji Anić, Ivan-Damir, Lara Jelenc and Nevija Šebetić, 2015, Ekonomska misao i praksa, 24 (2), str. 367–388. 
 13. Demographic profile and purchasing outcomes of fashion conscious consumers in Croatia Anić, Ivan-Damir and Mirela Mihić, 2015, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 66 (2), str. 103–118. 
 14. Stavovi mladih potrošača o etičnosti prodaje online maloprodavača Anić, Ivan-Damir, Milivoj Marković and Rudolf Vouk, 2013, Poslovna Izvrsnost, 7 (2), str. 9–22. 
 15. Decision-making styles of young consumers in Bosnia and Herzegovina Anić, Ivan-Damir, Edo Rajh and Arnela Bevanda, 2012, Young Consumers, 13 (1), str. 86–98. 
 16. Kupovna orijentacija žena na tržištu odjeće Anić, Ivan-Damir, Mirela Mihić and Monika Jurić, 2010, Privredna kretanja i ekonomska politika, 20 (123), str. 27–56. 
 17. Razlike u stilovima odlučivanja potrošača s obzirom na spol ispitanika u Hrvatskoj Anić, Ivan-Damir, Sunčana Piri Rajh and Edo Rajh, 2010, Tržište: časopis za tržišnu teoriju i praksu, 22 (1), str. 29–42.
 18. Utjecaj kvalitete i cijene na lojalnost marki Anić, Ivan-Damir, Sunčana Piri Rajh and Edo Rajh, 2010, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 61 (3-4), str. 137–150.
 19. Relative effects of store traffic and customer traffic flow on shopper spending Anić, Ivan-Damir, Sonja Radas and Lewis K.S. Lim, 2010, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 20 (2), str. 237–250. 
 20. The consumer in-store purchasing behavior associated with peal-proneness for a hypermarket retailer in Croatia Anić, Ivan-Damir i Sonja Radas, 2009, Croatian economic survey, 10(1), str. 111-129.
 21. Strukturni model utjecaja intenziteta distribucije na percipiranu kvalitetu, poznatost marke i na lojalnost marki Anić, Ivan-Damir and Edo Rajh, 2008, Tržište: časopis za tržišnu teoriju i praksu, 20 (2), str. 133–147.
 22. Procjena psihometrijskih karakteristika ljestvice za mjerenje tržišne orijentacije Božić, Ljiljana and Edo Rajh, 2008, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 59 (1-2), str. 38–50. 
 23. The consumer in-store purchasing behaviour associated with deal-proneness for hypermarket retailer in Croatia Anić, Ivan-Damir and Sonja Radas, 2006, Privredna kretanja i ekonomska politika, 16 (109), str. 62–81. 
 24. The impact of situational factors on purchasing outcomes in the Croatian hypermarket retailer Anić, Ivan-Damir and Sonja Radas, 2006, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 57 (11), str. 730–752. 
 25. The relationships between shopping trip type, purchases made on promotion, and unplanned purchases for a high/low hypermarket retailer – evidence from the Croatian market Anić, Ivan-Damir and Sonja Radas, 2006, Privredna kretanja i ekonomska politika, 16 (107), str. 25–45.
 26. The role of satisfaction and demographic factors in building store loyalty Anić, Ivan-Damir and Sonja Radas, 2006, Privredna kretanja i ekonomska politika, 16 (108), str. 66–86. 
 27. Diffusion models in marketing: how to incorporate the effect of external influence Radas, Sonja, 2006, Privredna kretanja i ekonomska politika, 15 (105), str. 30–51. 
 28. Razvoj mjerne ljestvice za mjerenje percipiranog intenziteta sponzorskih aktivnosti Rajh, Edo and Ljiljana Božić, 2006, Tržište: časopis za tržišnu teoriju i praksu, 18 (1/2), str. 7–14. 
 29. Food retailing in Central Europe: a case study of traditional and modern grocery retailing in Croatia Anić, Ivan-Damir and Joseph Conrad Miller, 2005, The European Retail Digest, 47 (autumn 2005), str. 35–40.
 30. Exploring the relationships between store patronage motives and purchasing otucomes for major shopping trips in the Croatian grocery retailing Anić, Ivan-Damir and Rudolf Vouk, 2005, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 56 (9), str. 634–657.
 31. Forecasting the life cycle of a new seasonal durable Radas, Sonja, 2001, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 52 (1-2), pp. 206–218. 
 32. Pricing strategy and learning Radas, Sonja, 2000, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 51 (5-6), str. 563–578. 
 33. Managing service demand: shifting and bundling Radas, Sonja and Steven Shugan, 1998, Journal of Service Research, 1 (1), str. 47–64. 

Projekti

Prikaži sve
 1. Otpornost potrošača na narušavanje privatnosti online – REPRICON, 2020. – 2024. Naručitelj: Hrvatska zaklada za znanost
  Voditeljica: Jelena Budak
 2. Percepcija javnosti o kreativnim industrijama u Hrvatskoj, 2023. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Jelena Budak
 3. Stavovi građana o nedopuštenim aktivnostima, 2019. – 2023. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditeljica: Jelena Budak
 4. Uloga oglašavanja u kupnjama potrošača preko mobilnih uređaja: moderirajući učinak inovativnosti potrošača, 2020. – 2021. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Ivan-Damir Anić
 5. Ilegalna trgovina duhanskim proizvodima: iskustvo građana i stavovi o krijumčarenju na balkanskoj ruti – BALKANSMUGG, 2017. – 2019. Naručitelj: Philip Morris International
  Voditeljica: Jelena Budak
 6. Statistička analiza prigovora potrošača – PRIPOT, 2017. – 2018. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
  Voditelj: Ivan Žilić
 7. Ponašanje potrošača u kupnji odjeće u Hrvatskoj, 2014. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Ivan-Damir Anić
 8. Mjerodavno tržište i tržišni udjeli u trgovini na malo u Hrvatskoj i EU, 2012. Naručitelj: Agrokor
  Voditelj: Ivan-Damir Anić
 9. Percepcije zainteresiranih strana o kompaniji Ericsson Nikola Tesla, 2009. Naručitelj: Ericsson Nikola Tesla
  Voditeljica: Maja Vehovec
Vrh