Statistička analiza prigovora potrošača – PRIPOT


Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Trajanje projekta: studeni 2017. – veljača 2018.
Voditelj projekta: Ivan Žilić


Svrha projekta bila je analizirati prigovore potrošača koje je zaprimilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGO) te time detektirati glavne pravne kategorije i geografska žarišta kršenja prava potrošača. Osnova projekta bila su oko trideset tisuća individualnih prigovora iz kojih su proizašla tablična i grafička rješenja koja su komunicirala glavne zaključke o kršenju prava potrošača.
Rezultati analize prezentirani su u obliku grafova i tabela koji su se koristili u brošuri koju je objavio MINGO. U suradnji s Ministarstvom, trendovi i obilježja kršenja prava potrošača povezali su se na regionalnoj razini s demografskom, obrazovnom i ekonomskom strukturom pojedinih regija.
Osnovna obilježja i trendovi kršenja prava potrošača dobiveni su metodama deskriptivne statistike. Povezivanje istih s regionalnim obilježjima napravljeno je multivarijatnom analizom.

 

Vrh