EKONOMIJA I OKOLIŠ

Ekonomika okoliša posebna je disciplina ekonomije koja proučava interakcije između ekonomije i okoliša. Iako se kao znanstvena disciplina počinje razvijati tek 60-ih godina prošlog stoljeća, u vrijeme pojave globalnih onečišćenja okoliša i prve nestašice nekih neobnovljivih prirodnih izvora, osnovnu zamisao o oskudnosti prirodnih izvora i ograničenjima koje ona predstavlja za ekonomsku aktivnost nalazimo već krajem 18. stoljeća.

Ekonomika okoliša danas se bavi trima osnovnim pitanjima. To je pitanje odnosa okoliša i ekonomskog rasta, koje se može podvesti i pod aktualnu raspravu o održivosti; pitanje vrednovanja pojedinih dobara i usluga (funkcija) iz okoliša; te pitanje uobličavanja politike zaštite okoliša, koje se svodi na rješavanje izbora između pojedinih instrumenata politike zaštite okoliša.

Znanstvenici Odjela za regionalni razvoj bave se prvenstveno ekonomskim aspektima politike zaštite okoliša, što uključuje i institucionalne aspekte, te smjernicama za operacionalizaciju strateških dokumenata gospodarenja određenim prirodnim resursima (npr. vodom). Zastupljene su i teme globalnih problema okoliša, poput ublažavanja klimatskih promjena i sl.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. Public Attitudes toward Renewable Energy in Croatia Slijepčević, Sunčana i Željka Kordej-De Villa, 2021, Energies, 14(23), rad objavljen na mrežnim stranicama 3. prosinca 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/en14238111
 2. The economic impact of energy saving retrofits of residential and public buildings in Croatia Mikulić, Davor, Ivana Rašić Bakarić i Sunčana Slijepčević, 2016, Energy Policy, 96, str. 630–644.
 3. Upravljanje razvojem u obalnom području Hrvatske Kordej-De Villa, Željka, Ivana Rašić Bakarić i Nenad Starc, 2014, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 23 (3), str. 449–468.
 4. Priroda, čovjek i figa u džepu Starc, Nenad, 2003, Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 12 (3–4) str. 335–339.
 5. Managing sustainable development on the Croatian islands – documents, problems and perspectives Starc, Nenad, 2000, Periodicum Biologorum, 102 (1), str. 199–209.

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Ekonomija i okoliš Kordej-De Villa, Željka, 2016. U  M. Zelić (ur.), Hrvatska prirodna bogatstva, str. 297-305. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 2. Energy efficiency projects and local budget: from lacking revenues towards successful story for sustainable future Jurlina Alibegović, Dubravka, Željka Kordej-De Villa i Sunčana Slijepčević, 2012, u Sustainable development of energy, water and environment systems / Ban, Marko; Duić, Neven; Guzović, Zvonimir; Klemeš, Jiri Jaromir; Markovska, Nataša; Schneider, Daniel Rolph i Varbanov, Petar (ur.), Zagreb: Fakultet strojarstva i brodogradnje, str. 1–26.
 3. Water efficiency indicators in Croatian manufacturing: some lessons and policy implications Kordej-De Villa, Željka i Ivana Rašić Bakarić, 2012, u Sustainable development of energy, water and environment systems / Ban, Marko; Duić, Neven; Guzović, Zvonimir; Klemeš, Jiri Jaromir; Markovska, Nataša; Schneider, Daniel Rolph i Barbanov, Petar (ur.), Zagreb: Fakultet strojarstva i brodogradnje, str. 1–25.
 4. Lokalna dimenzija održivog razvoja Jurlina Alibegović, Dubravka i Željka Kordej-De Villa, 2009, u Participativno upravljanje za održivi razvoj / Kordej-De Villa, Željka; Stubbs, Paul; Sumpor, Marijana (ur.), Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb, str. 47–62.
 5. Financiranje zaštite okoliša u Hrvatskoj u razdoblju 2000.–2006. Jurlina Alibegović, Dubravka, Željka Kordej-De Villa i Monika Šućur, 2009, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 60 (5–6), str. 225–249.
 6. O održivom razvoju Kordej-De Villa, Željka, 2009, u Participativno upravljanje za održivi razvoj / Kordej-De Villa, Željka; Stubbs, Paul; Sumpor, Marijana (ur.), Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb, str. 17–46.
 7. Environmental financing trends in Croatia in the period 2000–2006 Jurlina Alibegović, Dubravka, Željka Kordej-De Villa i Monika Šućur, 2008, u Transitional challenges of EU integration and globalization / Čičić, Muris (ur.), Sarajevo: Ekonomski fakultet Sarajevo, str. 289–295.
 8. Analysis of economic instruments for environmental protection in Croatia Šućur, Monika, Željka Kordej-De Villa i Sunčana Slijepčević, 2007, u Environmental management; trends and results / Koprivanac, Natalija; Kušić, Hrvoje (ur.), Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, str. 1–9.
 9. Enviroment and EU accession Kordej-De Villa, Željka, 2005, Croatian economic survey, 7, str. 135-166.
 10. Okoliš i pridruživanje EU Kordej-De Villa, Željka, 2004, Privredna kretanja i ekonomska politika, 14 (98), str. 62–95.
 11. Ekonomski instrumenti u politici zaštite okoliša u Hrvatskoj ─ teorijska saznanja i iskustva Kordej-De Villa, Željka i Mirjana Papafava, 2003, Privredna kretanja i ekonomska politika, 13 (94), str. 27–67.
 12. Ekonomski rast i održivi razvitak Kordej-De Villa, Željka, 2000, Privredna kretanja i ekonomska politika, 4 (73), str. 321–342.
 13. Politika zaštite okoliša u tranzicijskim zemljama Kordej-De Villa, Željka, 2000, Privredna kretanja i ekonomska politika, 4 ( 82), str. 41–71.
 14. Financiranje zaštite okoliša Jurlina Alibegović, Dubravka i Željka Kordej De Villa, 1995, Financijska praksa, 18 (5), str. 507–523.

Projekti

Prikaži sve
 1. COST akcija CA16114: Redefiniranje održivosti prema regenerativnoj ekonomiji (RESTORE), 2017. – 2021. Naručitelj: Europska unija kroz program COST (COST– European Cooperation in Science and Technology)
  Voditelj: Željka Kordej-De Villa (suradnica iz EIZ-a)
 2. Pregled financijskih mehanizama za poticanje energetske učinkovitosti u članicama EU i preporuke za maksimiziranje njihovog učinka i daljnjeg razvoja (EEFin), 2016. Naručitelj: DG Environment
  Voditeljica: Željka Kordej-De Villa
 3. Gospodarsko i društveno vrednovanje za Hrvatsku morsku i obalnu strategiju (ESA), 2013. Naručitelj: Priority Action Programme / Regional Activity Centre, Split
  Voditelj: Nenad Starc
 4. Ekonomsko-financijski aspekti provedbe vodno-komunalnih direktiva, 2010. – 2011. Naručitelj: Hrvatske vode
  Voditeljica: Željka Kordej-De Villa
 5. Integralno upravljanje obalnim područjem, 2010. Naručitelj: Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
  Voditelj: Nenad Starc
 6. Projekt modernizacije hidrometeorološke službe Republike Hrvatske, izrada studije izvedivosti, 2008. – 2009. Naručitelj: University of Oklahoma, College of Atmospheric and Geographic Sciences
  Voditeljica: Marijana Sumpor
 7. Podrška pri izradi analitičkih podloga za strateške dokumente vezano uz razvojnu i gospodarsku politiku RH u procesu uključivanja u punopravno članstvo u EU, 2008. – 2009. Naručitelj: Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF)
  Voditeljica: Sandra Švaljek
 8. Analiza i preporuke kako bi lokalni proračuni postali poticajni za projekt energetske učinkovitosti, 2008. Naručitelj: UNDP Hrvatska
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović
 9. Analiza ekonomskih instrumenata zaštite okoliša, 2006. Naručitelj: Agencija za zaštitu okoliša (AZO)
  Voditeljica: Željka Kordej-De Villa
 10. Ekonomske analize u izradi upravljanja slivom Dunava, 2006. Naručitelj: Hrvatske vode
  Voditeljica: Željka Kordej-De Villa
 11. Ekonomske analize u izradi plana upravljanja slivom Dunava: I. faza, 2003. – 2004. Naručitelj: Hrvatske vode
  Voditeljica: Željka Kordej-De Villa
 12. Uspostava Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, 2001. – 2003. Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti
  Voditeljica: Željka Kordej-De Villa
Vrh