Drugi svijet je moguć: suvremeni značaj ekonomskih, društvenih, političkih i kulturalnih imaginacija Pokreta nesvrstanih 1961. – 1989.


Naručitelj: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe
Trajanje projekta: 31. srpnja 2019. – ožujak 2021.
Voditelj projekta: Paul Stubbs


Ciljevi projekta su:
1. proučiti ekonomsku, političku, društvenu i kulturalnu imaginaciju Pokreta nesvrstanih od 1961. do 1989.
2. proučiti prirodu glavne uloge koju je odigrala socijalistička Jugoslavija u kontekstu postkolonijalnih pokreta Globalnog juga
3. razmisliti o važnosti i lekcijama koje treba usvojiti u suvremenim emancipacijskim transnacionalnim savezima, i odozgo (multilateralni međunarodni odnosi) i odozdo (transnacionalni aktivisti i inicijative civilnog društva)
4. promovirati daljnji interdisciplinarni rad na Pokretu nesvrstanih koji uključuje suradnju znanstvenika i aktivista iz cijelog svijeta te bolje odnose između znanosti i kulture i umjetnosti.

Glavni obrazovni ciljevi projekta su:
1. okupiti znanstvenike i aktiviste koji rade na važnosti teme Pokreta nesvrstanih, te socijalističke Jugoslavije unutar njega, za suvremena socijalna, ekonomska, politička i kulturna prava
2. uspostaviti dijalog između disciplina i regija, ali i između znanstvenika, aktivista i umjetnika
3. izdati relevantnu publikaciju u uglednoj izdavačkoj kući kako bi se osigurala široka distribucija i publika.

U sklopu projekta održat će se dvodnevna radionica (27.-28.3.2020., Beograd) na kojoj će se prezentirati raznolik i suvremen rad o Pokretu nesvrstanih i njegovoj važnosti u današnje vrijeme.

Vrh