Podrška napretku u praćenju siromaštva i socijalnih politika u Hrvatskoj – 2. dio

Naručitelj: Svjetska banka
Trajanje projekta: 4. rujna 2023. – 30. lipnja 2024.
Voditelj projektaIvica Rubil

Sažetak
Svjetska banka pruža podršku Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske u razvoju: (i) metodologije za sustav baza podataka o siromaštvu i socijalnoj isključenosti, što uključuje razvoj geo-referencirane baze podataka temeljene na administrativnim izvorima za praćenje pokazatelja siromaštva i socijalne isključenosti, popis dionika, prijedlog bilateralnih sporazuma između MRPSOSP-a i relevantnih agencija, instutucionalnu i administrativnu organizaciju implementacijske jedinice, standardizirane protokole te smjernice za analizu podataka i izvještavanje; (ii) metodologije za informacijski sustav namijenjen praćenju socijalnih politika kako bi se pratio napredak u implementaciji pet nacionalnih strateških planova, s naglaskom na aktivnosti dionika odgovornih za provedbu nacionalnih strateških planova.
 


 PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Nejednakost, siromaštvo i socijalna politika

Vrh