Edukacije


Seminar: Dizajn anketnog upitnika


Suradnik Bruno Škrinjarić prisustvovao je dvodnevnom seminaru na temu „Dizajn anketnog upitnika“ koji se održavao 4. i 5. ožujka 2015. godine u Londonu u organizaciji britanskog Nacionalnog centra za društvena istraživanja. Znanja stečena na seminaru (Program) primijenit će se za anketno istraživanje u okviru PRICON projekta. 

Više informacija o organizatoru: http://www.natcen.ac.uk/ 

Više informacija o seminaru: http://bit.ly/1pLE2ku 

 

Seminar: Dizajn anketnog upitnika  


Voditeljica projekta Jelena Budak i suradnik Edo Rajh prisustvovali su dvodnevnom seminaru na temu „Dizajn anketnog upitnika“ koji se održavao 5. i 6. studenog 2014. godine u Londonu u organizaciji britanskog Nacionalnog centra za društvena istraživanja. Znanja stečena na seminaru (Program) primijenit će se za anketno istraživanje u okviru PRICON projekta. 

Više informacija o organizatoru: http://www.natcen.ac.uk/ 

Više informacija o seminaru: http://bit.ly/1pLE2ku 


 

Vezani dokumenti

Ovaj rad je financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom 7913.
Vrh